Pandemi Günlerinde Varlık

Bu metin, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum sonrasında zorunlu olarak çevrimiçi yürüttüğümüz eğitim öğretim çalışmalarımıza ilişkin genel verileri içermektedir. Söz konusu veriler sürece ilişkin eğitim koordinatörlüğümüzce hazırlanmış rapordan derlenmiştir.

Özel Varlık Anadolu Lisesi bünyesinde pandemi gündemi sonrasında gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir:

 • Çevrimiçi Canlı Dersler: Öğrenim verimliliğinin çevrimiçi ortamda da sağlanabilmesi için okulumuzdaki tüm sınıflar 3 – 4 – 5 kişilik gruplara bölünerek dersler yürütülmüştür.
  • 1.122 Saat Canlı Ders. Resmi makamlarca 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı için yüz yüze öğrenime ara verilen süreçte okulumuz bünyesindeki tüm gruplarla toplam 1.122 saat canlı ders yapılmıştır.
  • 2.372 Saat Ek Çalışma. Süreç boyunca büyük çoğunluğu 12. sınıf YKS öğrencilerine yönelik olmak üzere lisemizde toplam 2.372 saat ek çalışma gerçekleştirilmiştir.
  • 368 Saat Birebir Çalışma. Soru çözümleri başta olmak üzere, konu tekrarı ve pekiştirme amacıyla öğrencilerle toplam 368 saat birebir etüt çalışması yapılmıştır.
  • 0 Saat Video Kayıt Ders. Kurumumuz bünyesinde hiçbir şekilde video kayıt dersleri yapılmamıştır.
 • Ders Devamlılığının Takibi. Öğrenci ders devamlılığı çevrimiçi süreçte de gözetilmiş ve bu şekilde derslerine geç kalan öğrenciler ile velileri doğrudan telefonla bilgilendirilmiştir.
 • Haftalık Ödevlendirme. Haftalık ödevlendirmelere bu süreçte de devam edilmiş ve ödev kontrolleri de çevrimiçi canlı bağlantılarla gerçekleştirilmiştir.
 • Deneme Sınavları. YKS hazırlığı içinde olan öğrencilere yönelik deneme sınavı uygulamalarına devam edilmiştir.
  • 17 Çevrimiçi Deneme. Süreç boyunca toplam 17 çevirimiçi deneme gerçekleştirilmiştir.
  • 17 Deneme. Çevrimiçi denemlerin yanı sıra öğrencilere kargoyla ulaştırılan kitapçıklar üzerinden de 17 deneme sınavı yapılmıştır.
 • Özel Etkinlikler. Özel etkinliklere çevrimiçi olarak devam edilmiş, bu şekilde sanal müze gezisi ve söyleşi etkinliği yapılmıştır.
 • Kulüp Çalışmaları. Öğrenci kulüp çalışmalarına devam edilerek canlı toplantılar yapılmış ve yabancı dil üzerine sürdürülen okuma ve dinleme çalışmaları bu süreçte de aktif olarak devam etmiştir.
 • 55 Toplantı. Süreç boyunca, düzenli olarak yapılan yönetim, koordinatörlük ve öğretmenler kurulu toplantılarının yanı sıra veli ve öğrenci toplantıları da gerçekleştirilmiştir.
  • 16 Yönetim Toplantısı. Süreç boyunca eğitim koordinatörlüğü ve müdüriyet her pazar düzenli bir şekilde sürecin sağlıklı bir şeklide yürütülmesine ilişkin çevrimiçi istişare toplantıları yapmıştır.
  • 16 Koordinatörlük Toplantısı. Süreç boyunca eğitim koordinatörleri her cumartesi düzenli bir şekilde bir önceki haftanın değerlendirilmesi ve bir sonraki haftanın planlanması için çevrimiçi ortamda yan yana gelmiştir.
  • 16 Öğretmenler Kurulu Toplatısı. Süreç boyunca her cuma günü öğretmenler kurulu düzenli olarak çevrimiçi olarak toplanmıştır.
  • 8 Veli Toplantısı. Süreç içerisinde eğitim koordinatörlüğü tarafından bütün gruplara ilişkin toplam 8 veli toplantısı gerçekleştirilmiştir.
  • YKS Öncesi Son Gün Toplantısı. 26 Haziran günü tüm öğretmen kadrosunun katılımıyla 12. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik özel bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 279 Birebir Görüşme. Süreç boyunca, veli ve öğrencilerle yürütülen birebir görüşmeler, çevrimiçi platformlar ya da telefon bağlantıları üzerinden sürdürülmüştür.
  • 214 Veli Görüşmesi. Süreç boyunca normal öğrenim günlerindeki veli görüşmelerinin 3 – 4 katına yaklaşan koordinatörlük görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin 192’si doğrudan veliler tarafından talep edilmiştir.
  • 65 Öğrenci Görüşmesi. Süreç boyunca öğrencilerle birebir olarak toplam 65 koordinatörlük görüşmesi yapılmıştır.
 • Mezuniyet Etkinliği. 2020 mezunlarının kep ve cübbeleri kendilerine kargoyla ulaştırılarak çevrimiçi bir mezuniyet etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Bu zorlu süreç içerisinde de bir eğitim kurumu ve bir özel lise olmanın sorumluluğunu tam olarak üstlenmeye devam etmemiz noktasında; süreç boyunca derslerini titizlikle yürüten tüm öğretmenlerimize, öğrenim çalışmalarını aksatmadan sürdüren tüm öğrencilerimize, süreç boyunca adetâ birer nöbetçi öğretmen gibi bizlere eşlik eden tüm velilerimize ve çalışmalarımızı verimli bir şekilde sürdürmemizi sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

Tavsiye Edilen Yazılar