VAP-Burs

Bu içerik, Varlık Akademi Projesi kapsamında burslu okutulacak öğrencilere ilişkin VAP-BURS uygulamamız hakkındaki esasları göstermektedir. Varlık Lisesinde üç farklı bursluluk durumu vardır:

1. Sınav Başarı Bursu

Varlık Lisesince her yıl düzenli olarak yapılan bursluluk sınavlarında elde edilen başarılar ilgili sınava göre belirlenen esaslar doğrultusunda burs haklarıyla ödüllendirilir. Bu sınavlardaki burs haklarına ilişkin esaslar mevzuata göre düzenlenir ve yetkili mercilerce onaylanır. Bursluluk sınavlarımıza ilişkin duyurular her yıl okul yönetimimizce belirlenen tarihlere göre internet sitemizde ilan edilir.

2. LGS Başarı Bursu

MEB tarafından gerçekleştirilen liseler giriş sınavlarında elde edilen başarılar okulumuzun bursluluk kontenjanı dahilinde burs haklarıyla ödüllendirilir. LGS sonucunda elde edilen yüzdelik dilimlere göre okulumuzda şu burs oranları uygulanır:
  • 0,01 ile 0,40 arası dilimde yer alan öğrenciler tam burs
  • 0,41 ile 0,60 arası dilimde yer alan öğrenciler %75 burs
  • 0,61 ile 1,00 arası dilimde yer alan öğrenciler %50 burs
  • 1,01 ile 2,00 arası dilimde yer alan öğrenciler %35 burs
  • 2,01 ile 2,50 arası dilimde yer alan öğrenciler %30 burs
  • 2,51 ile 3,00 arası dilimde yer alan öğrenciler %25 burs
  • 3,01 ile 4,00 arası dilimde yer alan öğrenciler %20 burs
LGS başarı bursları okulumuzun mevcut kayıt durumu ve okul yönetimimizce belirlenen bursluluk kontenjanları dahilinde değerlendirilerek uygulanır.

3. Eğitim Desteği Bursu

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okul kontenjanının %3’ü oranında belirlenen burs hakkıdır. Bu bursta akademik başarı şartı aranmaz ve mevzuat hükümlerine göre ekonomik göstergelere öncelik verilir.
VAP uygulamalarımız, kuruluşumuzdan itibaren benimsediğimiz kurumsal ve pedagojik ilkelerimiz doğrultusunda eğitim koordinatörlüğümüzce okulumuzun nitelik, verimlilik ve başarı performansının artırılması için var edilmekte ve geliştirilmektedir. Nitekim üzerinden on yılı aşkın bir sürenin geçtiği kuruluş aşamamızda birinci kurumsal ilkemiz “Varlık Eğitim Kurumları tüm bileşenlerinde birinci önceliği nitelik olarak benimser.” şeklinde kaleme alınmış ve “Bu ilke doğrultusunda kurumumuzda eğitmen kadrosunun belirlenmesi ve yönetilmesi, eğitim dışı personel niteliğinin sağlanması ve korunması, mimari organizasyonun pedagojik ilkelere uygunluğunun denetimi, öğrenim programının yapılandırılması, yönetimi, yürütülmesi ve geliştirilmesi ile öğrenci kayıt kabul koşullarının belirlenmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi gibi tüm başat konularda eğitim koordinatörlüğümüz tam yetkiyle hareket eder.” ifadeleriyle açıklanmıştır. Bu bağlamda tüm uygulamalarımızın, okul iş ve işlemlerinde başat aktörler olan öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin eğitim dışı konularla olan meşguliyetini azaltmak ve eğitime ilişkin konulara daha çok odaklanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğinin önemle altını çizmek isteriz. Bu amaç doğrultunda VAP uygulamalarımız kapsamındaki tüm hakların tasarrufu okul yönetimimizdedir. Okul yönetimimiz, amacına aykırı sonuçlarla karşılaşılması durumlarında önceden haber vermeksizin VAP uygulamalarımızı değiştirme ya da tümüyle kaldırma hakkını saklı tutmayı bir güvenlik önlemi olarak kullanır.