VAP-Burs

Bu içerik, Varlık Akademi Projesi kapsamında burslu okutulacak öğrencilere ilişkin VAP-BURS uygulamamız hakkındaki esasları göstermektedir.

Varlık Lisesinde üç farklı bursluluk durumu vardır:

1. Sınav Başarı Bursu

Varlık Lisesince her yıl düzenli olarak yapılan bursluluk sınavlarında elde edilen başarılar ilgili sınava göre belirlenen esaslar doğrultusunda burs haklarıyla ödüllendirilir.

Bu sınavlardaki burs haklarına ilişkin esaslar mevzuata göre düzenlenir ve yetkili mercilerce onaylanır. Bursluluk sınavlarımıza ilişkin duyurular her yıl okul yönetimimizce belirlenen tarihlere göre internet sitemizde ilan edilir.

Bu sınavlarda elde edilen bursluluk hakları VAP-SFS uygulamamız kapsamındadır.

2. LGS Başarı Bursu

MEB tarafından gerçekleştirilen liseler giriş sınavlarında elde edilen başarılar okulumuzun bursluluk kontenjanı dahilinde burs haklarıyla ödüllendirilir.

LGS sonucunda elde edilen yüzdelik dilimlere göre okulumuzda şu burs oranları uygulanır:

  • 0,01 ile 0,40 arası dilimde yer alan öğrenciler tam burs
  • 0,41 ile 0,60 arası dilimde yer alan öğrenciler %75 burs
  • 0,61 ile 1,00 arası dilimde yer alan öğrenciler %50 burs
  • 1,01 ile 2,00 arası dilimde yer alan öğrenciler %35 burs
  • 2,01 ile 2,50 arası dilimde yer alan öğrenciler %30 burs
  • 2,51 ile 3,00 arası dilimde yer alan öğrenciler %25 burs
  • 3,01 ile 4,00 arası dilimde yer alan öğrenciler %20 burs

LGS’de elde edilen başarılara verilen burslar VAP-SFS uygulamamız kapsamındadır.

LGS başarı bursları okulumuzun mevcut kayıt durumu ve okul yönetimimizce belirlenen bursluluk kontenjanları dahilinde değerlendirilerek uygulanır.

3. Eğitim Desteği Bursu

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okul kontenjanının %3’ü oranında belirlenen burs hakkıdır.

Bu bursta akademik başarı şartı aranmaz ve mevzuat hükümlerine göre ekonomik göstergelere öncelik verilir.

Bu burs hakkı VAP-SFS uygulamamızın kapsamı dışındadır.