VAP | Varlık Akademi Projesi

Eğitim, öğretim ve öğrenim anlayışını tümüyle felsefi bir yaklaşım üzerine şekillendiren kurumumuz, yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle birlikte eğitim üzerine teorik ve pratik alanda da çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalarda somutlaşan ürünlerini eğitim dünyasındaki tüm paydaşlara birer öneri ve katkı olarak 2018 yılından itibaren sunmakta olan kurumumuz, bu şekilde, yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra felsefe kökenli bir eğitimin uygulanması, yaygınlaşması ve geliştirilmesi yönünde de hareket etmektedir.

Tüm bu çalışmalarını Varlık Akademi Projesi (VAP) olarak adlandıran kurumumuzda bugüne dek,

  • Eğitimin Esasları
  • Eğitimi Etkileyen Faktörler
  • Eğitimin 6N’si
  • Öğrenme Eylemleri
  • Öğrenme Sürecinin Bileşenleri

gibi birçok özgün teorik çalışmaya imza atılmıştır.

Teorik çalışmaların yanı sıra eğitim dünyasının pratik sorunlarına ilişkin uygulamalar da geliştirilen VAP bünyesinde

  • SFS | Sabit Fiyat Sürekliliği
  • ÖTS | Ön-öğreni Tespit Sınavları
  • Öğretmenlere ve Çalışanlara +1 Maaş İkramiye Hakkı

gibi uygulamalar da oluşturulmuştur. Tüm bu uygulamaları bizzat kendi bünyesinde hayata geçirerek hareket eden kurumumuz eğitim ve eğitim dünyasına ilişkin katkı, öneri ve eleştirilerini varoluş amacı olarak benimsemektedir.