Skip to content
varlik-lisesi-kayit
Varlık'ta Kayıt Zamanı
2020-21 Öğrenim Yılı Fiyatlarımız
2021-2022 öğrenim yılına ilişkin özel lise kayıt ücretlerimiz okul yönetimimizce belirlenmiş olup sitemizdeki ilgili sayfalarda yayımlanmıştır. Kayıt işlemlerinize ilişkin ayrıntılı bilgiler için...
egitim-6n
Eğitimin Amacı
Eğitimin 6N'si 1
Eğitim, bir insanın bir arada yaşama alanlarına katılma olanağını var ettiği ve bu olanakları geliştirdiği ve arttırdığı ölçüde bir anlam ifade eder... Eğitimin 6N'si adlı yazı dizimizin ilk bölümü yayında.
varlik-lisesi-okulum-temiz
Okulumuz Temiz
Okulumuz Temiz Belgesini Aldık
MEB ve TSE tarafından yürütülen projeye ilişkin başvurumuza müteakip yapılan denetimler sonucunda kurumumuz "Okulum Temiz Belgesi"ni almaya hak kazanmış ve ilgili belge okulumuza iletilmiştir.
varlik-lisesi-giris-slider
4 Yıl Boyunca Sabit Fiyat
VAP SFS | Sabit Fiyat Sürekliliği
Akademik başarının vazgeçilmez koşullarından biri olan nitelikli okul devamlılığının bir özel lise bünyesinde sağlanabilmesi için kayıt yenileme işlemlerinde fiyatlarımızı donduruyoruz.

Niçin Öğrenmeliyim? Amaç...

Genel ve özel olmak üzere iki amaç uğruna gerçekleştirilen eğitim etkinliği, bu amaçlarını öğretim ve öğrenim üzerinden şekillendirmeyi esas alır. Eğitimde genel amaç, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaktır. Bunun için eğitim etkinliği, öncelikle öğrencilerin erdemli birer insan olması için yapılır. Nitekim özel amaç da bu genel amacı tamamlayıcı bir unsur olarak var olur: erdemli bir meslek sahibi olmak. Varlık Lisesi olarak eğitim faaliyetlerimizi onun genel ve özel amacını bir arada gözeten bir anlayışla sürdürüyor ve onu sadece özel amacına indirgeyen tüm yaklaşımların karşısında yer alıyoruz.

Ne Öğreniyorum? İçerik...

Eğitimin amaçları doğrultusunda yürütülen öğretim ve öğrenim çalışmaları, öğrencilerin entelektüel bir donanım edinmelerine yönelik öğreni içerikleri üzerine kurulur. Öğrenim programlarını oluşturan bu öğreni içerikleri, ilk ve ortaöğretim aşamasında, felsefe, temel bilimler, sanatlar ve spor gibi başat olan disiplinler üzerine şekillenir. Varlık Lisesi olarak öğrenim programlarını özenle takip ediyor, ilk ve orta öğretim aşamasında asla yapılmaması gereken ders ve öğreni ayrımından uzakta, öğrencilerimizin entelektüel donanım ve duyarlılıklarını bir bütün olarak geliştirmeleri için çalışıyoruz.

Nasıl Öğrenebilirim? Yöntem...

Öğreni içeriklerinin edinilebilmesi ve kullanılabilmesi için eğitimin belli bir yöntem üzerine kurulu olması esastır. Yöntemin, amaca uygun, içeriklerle uyumlu, mevcut koşullar altında uygulanabilir olması gerekir. Verimli bir yöntemin tam olarak hayata geçirilebilmesi için vazgeçilmez olan bir başka unsur da öğretmen niteliğidir. Varlık Lisesi olarak felsefe kökenli bir eğitim anlayışına uygun şekilde bizzat kendi bünyemizde ürettiğimiz Varlık Akademi Projesi (VAP) kapsamında yaptığımız çalışmalarla şekillendirdiğimiz bütüncül bir yöntem kullanıyor ve bu yöntemimizi daima nitelikli bir eğitmen kadrosuyla hayata geçiriyoruz.

Ne Zaman Öğrenmeliyim? Şimdi...

Eğitim yaşam boyu süren bir etkinliktir. Bu noktada eğitimde zaman kavramı, sürdürülen faaliyetlerin belli bir plan üzerinden yürütülmesini esas kılar. Hangi öğreninin hangi zamanda gündeme alınması gerektiğini belirleyen planlama, eğitiminin sürekliliği içinde daima şimdiye odaklanan bir yaklaşım üzerinden gerçekleştirilmelidir. Varlık Lisesi olarak eğitim faaliyetlerimize ilişkin tüm çalışmalarımızı şimdide yoğunlaşan bir planlama üzerinden yürütüyor ve daima nasıl yapılamayacağına değil nasıl yapılabileceğine odaklanan bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Ne Kadar Öğreniyorum? Sonuç...

Eğitimde amaçların ne ölçüde gerçekleştirilmekte olduğunu gözlemlemek için ölçme değerlendirme çalışmalarının süreklilik içinde uygulanması esastır. Öğrenim sürecinde yaşanan eksiklikler ve sorunların yerinde ve zamanında gözlemlenerek ilgili faktörlere ilişkin gerekli düzeltmelerin ve güncellemelerin ivedilikle yapılması gerekir. Varlık Lisesi olarak eğitime etkiyen tüm faktörleri göz önünde bulundurarak bir öğrenim yılı içinde her öğrenciye ilişkin 3 binden fazla veriyi dikkate alarak ölçme değerlendirme uygulamaları yapııyoruz.

Nerede Öğrenebilirim? Varlık Lisesi...

Eğitim, bir bütün olarak amaçlarının vurgulandığı, öğreni içeriklerine rahatlıkla erişilebilen, öğrenim yöntemlerinin, planlamanın ve ölçme değerlendirme faaliyetlerinin uygulanabilmesi için verimli bir kullanım alanı sunan mimari örgütlenmeyi esas alır. Bir başka ifadeyle, mimari ortamın, eğitim ve öğrenim çalışmaları için hem tamamlayıcı hem de destekleyici bir nitelikte olması gerekir. Varlık Lisesi olarak eğitimin tüm bileşenlerini gözeten bir mimari yapı içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bizden Haberler

Leylâ Erbil 90 Yaşında!

Okul yönetimimizin, bir yazar olarak kaleminin ve varoluşunun her zaman özgürlükçü, duyarlı ve cesur; bir entelektüel olarak hiçbir mecraya sığınmamış ve hiçbir mecraca kutsanmayı kabul etmemiş olması nedeniyle Leylâ Erbil’in
Devamı

“varım” demek için, düşünecek çok şey var…

Kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda bir özel lise olmanın sorumluluğunu tam olarak üstlenme noktasında hareket eden okul yönetimimiz, sesli ve görüntülü canlı e-seminer uygulamaları üzerinden geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede
Devamı

Eğitimin 6N’si 1: Niçin Öğrenmeliyim? | Eğitimin Amacı

Genel ve özel olmak üzere iki amaç uğruna gerçekleştirilen eğitim etkinliği, bu amaçlarını öğretim ve öğrenim üzerinden şekillendirmeyi esas alır. Eğitimde genel amaç, insanların bir arada yaşama olanaklarını artırmaktır. Bunun
Devamı

Okulum Temiz Belgesini Aldık

Okulların daha iyi koşularda açılabilmesi ve eğitim hizmetlerinin yeni normale uyum sağlayabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında temmuz ayında yapılan işbirliği üzerine hayata geçirilen
Devamı

Kovid-19 Eylem Planı

Ön not: Bu sayfada yer alan Özel Varlık Anadolu Lisesi Kovid-19 Eylem Planı ile Millî Eğitim Bakanlığınca öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hazırlanan önlem rehberlerini aşağıdaki linkler üzerinden pdf formatında bilgisayarınıza
Devamı

Yeni Öğrenim Yılına İlişkin Bilgilendirme

Pandemi gündemi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından düşünülen olası senaryolar doğrultusunda okul yönetimimizce yapılan toplantı sonucunda 2020 – 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin şu kararlar alınmıştır. Ön
Devamı
Oynatma Listesi
1/6 video
1
Hijyen Önlemlerimiz
Hijyen Önlemlerimiz
2
Varlık'ımızın Kedileri
Varlık'ımızın Kedileri
3
Pandemi Günlerinde Varlık Lisesi
Pandemi Günlerinde Varlık Lisesi
4
Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun
Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun
5
Varlık'ımız 9 Yaşında!
Varlık'ımız 9 Yaşında!
6
Eğitimin 6N'si
Eğitimin 6N'si
E.Y. | Öğrenci

Yaklaşık 5 yıl önce Varlık ile tanıştım ve şu an Varlık sayesinde hedeflediğim okulumu bitirmek üzereyim. Disiplinli, bilgili, özgüvenli, hırslı ve çalışkan bir tutumla hem eğlenerek hem öğrenerek çok güzel 2 senemi geçirdim. Varlık'ta olduğum zamanlar henüz dershane idi. Zaten mezun olsanız dahi kopamadığınız bir yerdir Varlık, artık aileniz olmuştur. Sizi hayata pohpohlayarak hazırlamaktan hep kaçınmış, hep gerçekçi ve destekleyici bir tavırla hayata atılmanızı sağlamışlardır. Eğer bugün Gazi(Hacı Bayram Veli) Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyorsam Varlık sayesindedir... Kaliteli eğitiminiz, destekleriniz ve tecrübeleriniz için teşekkürler.

G.K. | Veli

Ezbere değil dersin mantığıyla eğitim verilen bir okul. Akademik olarak bir sonraki aşamaya hazır bir şekilde mezun ediyor diyebilirim.

Y.T. | Veli

Varlık Lisesi ailesi ile kızım 7. sınıfa giderken tanıştık. İyi ki tanışmışız. Çocuklarımın o yıldan sonra eğitim yolculuğunda bizim eşlikçilerimiz oldular. Eğitimi eğitim olarak gören bir grup eğitim gönüllüsünün kurduğu, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı olan bu kurumda olmak bence bir şans. Şu anda hem kızım hem oğlum bu kurumda eğitim alıyor. Sadece dersler değil, iyi bir insan nasıl olunur bunun da öğretildiği bu kurumda çocuklarımızla birlikte bizlere de çok güzel kapılar açıldı. Bu ailenin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkürler Varlık Lisesi. Şu anda hiçbir eksiklikleri yok.

G.A. | Veli

Ailemizin güvenli limanı. Eşim ve ben kızımızı nasıl bir okula yazdırmalıyız diye kaygılarla araştırma yaparken tesadüfen girdiğimiz sokakta mütevazi bir yer gözümüze çarptı. Eşime bir de buraya bakalım deyip kapılarını çaldık. Açılan kapının yürekli, bilgiyle dolu, sıcak bir yuvanın kapısı olduğunu bugün 11. sınıfta okuyan kızımızın sürecinde öğrendik. Yaptıkları bu zorlu işlerine tüm içtenlikleriyle sahiplenen güzel insanlarla dolu bu yuva, bizim de yuvamız oldu. Varlık Lisesi sadece bir eğitim kurumu değil bence, yaşamayı ve yaşadıklarını anlamayı öğrencilerine öğreten çok özel bir merkez. Yöneticilerinin Varlığımız diye çıktıkları bu yolda açılan VARLIK LİSESİ KAPISI bizim ailemizin de varlığı oldu. Bu özel kurumun sistem içinde hak ettiği doğru yeri bulması dileğiyle. Saygılar.

O.E. | Veli

Okulun eğitim politikası ve öğrencilere yaklaşımını çok olumlu buluyorum. Okul yöneticileri para kazanmaktan ziyade kaliteli öğrenci yetiştirmeye odaklanmış idealist insanlar. Günümüzde çok önemli değerler haline gelen dürüstlük, sözüne güvenilirlilik konusunda yetkinlik -yani liyakat- bu okulda fazlasıyla var. Kızım dershane aşamasında bu okuldan mezun oldu ve ben bu okulla ilgili çok iyi intibalar edindim. Çocuğunu özel okula göndermek ve iyi eğitim aldırmak isteyen herkese tavsiye ederim. Tespit edebildiğim kötü bir yanı yok.

E.P. | Veli

Varlık Lisesi kurucuları ile yaklaşık 13 seneye dayanan bir geçmişimiz var. Çok şanslıymışız ki karşımıza çıktılar. Çocuklarımızın hem lise hem üniversite seçimlerinde büyük destekleri ile başarıya ulaşmalarını sağlamışlardır. Ve kurdukları eğitim kurumu ile kendilerinden daha çok yararlanma fırsatını bize vermiş oldular. Konu tabiki sadece iyi bir okul ya da üniversite kazanmakla bitmiyor. Çalışan veliler olarak çocuklarımızın gelişiminde yetişemediğimiz ya da eksik kaldığımız noktalarda da en büyük destekçimiz olmuşlardır. Ve şu anda büyük oğlum Yıldız Teknik Makine Mühendisliğini bitirmek üzere diğer oğlum da Hacettepe Elektrik Elektonik'te okumaktadır. En önemlisi de kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler yetiştirmemizde her zaman yanımızda olmuşlardır.

N.Y. | Veli

Varlık Lisesi öncelikle kızımın hayatında dolayısıyla bizim de hayatımızda çok önemli bir yere sahip oldu. Kızıma hedeflerine yürüme yolunda iyi bir eşlikçiydiler. Varlık Lisesi öğretmenleri ve kurucuları ile yolumuz kesiştiği için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum.

Ç.D. | Öğrenci

Disiplinli çalışmanın zor ve yorucu olmadığını gösteren bir okul. Kuruluşundan itibaren içinde bulunduğum bir eğitim kurumusunuz. Hayatımda çok özel bir yeriniz var.

T.Y. | Öğrenci

Varlık Lisesi'nin ilk mezunlarındanım. Varlık Lisesi'nde öncelikle kendi varlığımın değerini anladım. Model aldığım Varlık öğretmenleri ve kurucuları sayesinde kendime yatırım yapmaya ve kendimi her anlamda donatmaya başladım. Üniversiteye hazırlık zamanı başarıyı tam anlamıyla hissettiğim bir süreçti benim için. Tercih döneminde doğru kararlar vermemi sağlayan ve bana her anlamda destek olan Varlık ekibi sayesinde gerçekten kendimi bulduğum mesleği ve beni daha da geliştirecek olan okulumu seçebildim. Varlık'lı ve ODTÜ'lü olmanın farkını her zaman hissediyorum. Varlık'ın yolundan bir eğitimci olarak hayatıma devam ediyorum.

Z.G. | Veli

Çocuklarımıza verdiğiniz değerleri görüyoruz; onlar üzerinde hem kişisel hem de akademik katkılarınız gerçekten çok büyük. Bu anlamda okul idaresi ve öğretmenlerinize sonsuz teşekkürler...

Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim

Eğitim koordinatörlerimizden Ali Apaydın'ın eğitim anlayışımız üzerine kaleme aldığı yazıya buradan ulaşabilirsiniz.