Özel liseler arasında Varlık’ımızın yeri

Özel Varlık Anadolu Lisesi, Ankara’da eğitim alanında faaliyet gösteren özel liseler ve kolejler arasında her geçen gün öne çıkan bir okuldur. Her yıl 12 kişilik sınıflarda en fazla 192 öğrenciye eğitim verilen okulumuzda, eğitim, öğretim ve öğrenim bir bütün olarak kavranmakta ve tüm faaliyetlerimiz bu kavrayışa göre şekillendirilmektedir.

Kuruluşumuzdan itibaren yapıp ettiklerimizle örnek gösterilen ve örnek alınan bir eğitim kurumu olma yolunda her geçen gün Ankara’da ve Türkiye’de özel lise denince zihinlere gelen ilk isimler arasında yer almaya başlıyoruz. Çankaya Ayrancı semtinde bulunan okulumuz, eğitim anlayışı, ilkeleri, standartları ve uygulamalarıyla öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra gerçekleştirdiği etkinliklerle sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda da gelişmelerine ve bu şekilde bir bütün olarak lise yaşamlarını verimli, keyifli ve şen bir şekilde geçirmelerine büyük önem vermektedir.

Bazıları Türkiye tarihinde bir ilk olan birçok öncü eyleme imza atan okulumuz, yalnızca Ankara’da değil Türkiye genelinde ve dünya çapında da örnek bir özel okul olma yolunda kararlılıkla yol almaktadır.

Arkasında hiçbir büyük sermaye gücü olmadan felsefe kökenli bir eğitimin uygulanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla var edilen okulumuz, bu kuruluş amacı doğrultusunda yalnızca kendi öğrencileri, kendi öğretmenleri ve kendi çalışanları için değil bir bütün olarak tüm öğrenciler, öğretmenler ve eğitim çalışanları için var olmaya ve gelişmeye devam etmektedir.

Bizzat eğitmenler tarafından kurulan Varlık’ımız, varoluş ilkelerinin sunduğu olanaklarla değerlerini ve yapıp etmelerini geliştirmekte noktasında tam bir kararlılıkla hareket etmektedir.

Özel liseler ve kolejler arasında çok özel bir yeri bulunan okulumuzda bir veli ya da bir öğrenci olmak ya da okulumuzla işbirliği içinde çeşitli faaliyetlerde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Varlık Lisesi | Eğitimde Niteliğin Adresi