VAP-KYS

Bu içerik, öğrenciler üzerinde akademik başarının vazgeçilmez koşullarından biri olan nitelikli okul devamlılığının bir özel okul bünyesinde sağlanabilmesi için kaydolunan öğrenim yılından mezuniyet yılına dek kayıt yenileme işlemlerinin okulumuzda ne şekilde yürütüldüğüne ilişkin prosedürü ifade eden VAP Kayıt Yenileme Süreci | VAP-KYS uygulamamız hakkındaki esasları göstermektedir.

Uygulama Kapsamı

Aşağıda belirtilen VAP-KYS kapsamındaki tüm hakların tasarrufu Varlık Lisesi yönetimindedir. Varlık Lisesi yönetimi önceden haber vermeksizin uygulamayı değiştirme ya da tümüyle kaldırma hakkını saklı tutar.

1. Çalışma Kitapları

Varlık Lisesi öğrencilerinin öğretmenler tarafından sınıf düzeyinde kullanılacak temel çalışma kitapları okul tarafından temin edilir. Çalışma kitaplarının temin edilmesine ilişkin esaslar iç yönetmelik ve yönergelerle belirlenir.

2. Okul Üniforması

Varlık Lisesi öğrencilerinin okul üniformasını oluşturan kıyafetlerin birer adeti okul bütçesinden karşılanır. Varlık Lisesi okul üniforması (A) kumaş pantolon veya kadın öğrenciler için şort etek, (B) polo yaka Varlık Lisesi armalı tişört, (C) Varlık Lisesi armalı sweatshirt ve (D) Varlık Lisesi armalı mont kıyafetlerinden oluşur. Bu kıyafetlerden A, B ve C maddelerinde belirtilenler birer adet olarak her öğenim yılının başında birer kez olmak üzere toplam dört kez; D bendinde belirtilen ise 9 ve 11. sınıf başlarında olmak üzere toplam iki kez okul yönetimince temin edilir. Okula ilk kez 10, 11 ve 12. sınıf başında kayıt yaptıran öğrenciler için yukarıdaki prosedüre uyum sağlayacak şekilde okul yönetimince alınan kararlara göre hareket edilir. Okul üniformasının kullanımına ilişkin esaslar iç yönetmelik ve yönergelerle belirlenir.

3. Etkinlikler

Varlık Lisesi öğrencilerinin kent içinde gerçekleştirilen tüm okul etkinliklerine ilişkin giderleri okul bütçesinden karşılanır. Kent dışı gezi vb etkinlikler bu maddenin kapsamı dışındadır.

4. Ek İndirim

Varlık Lisesi bünyesinde öğrenim görmekte olan ve kayıt yenileme hakkını kaybetmeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinde okul yönetimi tarafından belirlenen oranlarda ek indirim uygulanır. Kayıt yenileme işlemlerindeki ek indirim katkıları, Varlık Lisesindeki öğrenim hayatı süreciyle doğru orantılı olarak artacak şekilde belirlenir.

5. Kayıt Önceliği

Yeni öğrenim yılına ilişkin her yıl 2 Ocak’ta başlayan kayıt trafiğinde Varlık Lisesi bünyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerine öncelik tanınır. Bunun için her yılın 10 Şubat tarihine kadar kayıt yenileme hakkı bulunan öğrenciler kontenjan korumasına alınır. Okul yönetimi, 10 Şubat’a dek kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilmeyen öğrencilerin yerine 11 Şubat’tan itibaren yeni öğrenci kaydı alabilir.

Uygulama Esasları

  1. VAP- KYS uygulamasından faydalanabilmek için ilk kayıt işlemlerinin ilgili öğrenim yılı içinde en geç 1 Eylül öncesinde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra yapılan kayıt işlemlerinde uygulamanın 4. maddesindeki ek indirim hakkı kullanılamaz.
  2. Yüzde 50 ve üzerinde öğrenim bursu hakkı kazanan öğrenciler için uygulamanın 4. maddesindeki ek indirim hakkı kullanılamaz.
  3. Bir önceki öğrenim yılına ilişkin vadesi gelmiş ödemelerin tam olarak yapılmaması durumunda bu uygulama kapsamındaki haklar kullanılamaz.
  4. Taksitli anlaşmalarda bir önceki öğrenim yılına ilişkin birden fazla taksitin gecikmeli olarak yapılması durumunda bu uygulama kapsamındaki haklar kullanılamaz.
  5. Peşin anlaşmalarda ödemenin 5 günden fazla geç olarak yapılması durumunda bu uygulama kapsamındaki haklar kullanılamaz.
  6. Bir önceki öğrenim yılında 2. kademeden bir disiplin cezası alan öğrenciler için bu uygulama kapsamındaki haklar kullanılamaz.
  7. Ders devamlılığı ve ödev sorumluluklarına ilişkin Varlık Lisesi Öğrenci Yönergesinde Madde 7 ve Madde 8’de belirtilen esaslar uygulanır.

VAP uygulamalarımız, kuruluşumuzdan itibaren benimsediğimiz kurumsal ve pedagojik ilkelerimiz doğrultusunda Eğitim Koordinatörlüğümüzce okulumuzun nitelik, verimlilik ve başarı performansının artırılması amacıyla var edilmiş olup bu amaç doğrultusunda geliştirilmekte olan uygulamalardır.

Üzerinden on yılı aşkın bir sürenin geçtiği kuruluş aşamamızda birinci kurumsal ilkemiz “Varlık Eğitim Kurumları tüm bileşenlerinde birinci önceliği nitelik olarak benimser” şeklinde kaleme alınmış ve bu ilke “kurumumuzda eğitmen kadrosunun belirlenmesi ve yönetilmesi, eğitim dışı personel niteliğinin sağlanması ve korunması, mimari organizasyonun pedagojik ilkelere uygunluğunun denetimi, öğrenim programının yapılandırılması, yönetimi, yürütülmesi ve geliştirilmesi ile öğrenci kayıt kabul koşullarının belirlenmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi gibi tüm başat konularda eğitim koordinatörlüğümüz tam yetkiyle hareket eder” ifadeleriyle açıklanmıştır.

Bu bağlamda tüm VAP uygulamalarımızın, okul iş ve işlemlerinde başat aktörler olan öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin eğitim dışı konularla olan meşguliyetini azaltmak ve eğitime ilişkin konulara daha çok odaklanmalarını sağlamak için hayata geçirildiğinin önemle altını çizmek isteriz. Dolayısıyla VAP uygulamalarımız kapsamındaki tüm hakların tasarrufu okul yönetimimizdedir. Okul yönetimimiz, bu tasarrufunu ilgili uygulamada amacına aykırı sonuçlarla karşılaşılması ya da sürdürülebilir olmaktan çıkması durumlarında kullanır.