Skip to content

Özel Varlık Anadolu Lisesi Öğrenim Ücretleri

Bu sayfada Özel Varlık Anadolu Lisesi öğrenim ücretleri ile özel lise kayıt işlemlerinde uyguladığımız indirim hakları gösterilmektedir. 

Her yeni öğrenim yılına ilişkin fiyat bilgileri okulumuzda bir önceki öğrenim yılının Ocak ayı içinde açıklanmakta ve bu sayfada yer alan aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Özel lise kayıt işlemleri, ödeme seçenekleri ve indirim haklarına ilişkin esaslar ise tablonun altında yer alan açıklamalarda belirtilmiştir.

Kayıt talepleriniz için aşağıdaki form üzerinden ya da okulumuzla doğrudan iletişime geçerek randevu alabilirsiniz.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Özel Lise Kayıt Ücretleri

Kayıt Dönemleri
2 Haziran
15 Eylül
21 Nisan
1 Haziran
16 Mart
20 Nisan
11 Şubat
15 Mart
02 Ocak
10 Şubat
09. Sınıf
₺60.000 + KDV
₺58.750 + KDV
₺57.500 + KDV
₺55.000 + KDV
₺52.000 + KDV
10. Sınıf
₺60.000 + KDV
₺58.750 + KDV
₺57.500 + KDV
₺55.000 + KDV
₺52.000 + KDV
11. Sınıf
₺60.000 + KDV
₺58.750 + KDV
₺57.500 + KDV
₺55.000 + KDV
₺52.000 + KDV
12. Sınıf
₺61.750 + KDV
₺60.500 + KDV
₺59.500 + KDV
₺57.500 + KDV
₺54.000 + KDV

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ücretlerine İlişkin Açıklamalar

 1. Ücretler KDV hariç olarak açıklanmıştır. Mevcut KDV oranı %10’dur.
 2. Yeni öğrenim yılına ilişkin kayıt trafiği hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
 3. Okulumuzda yeni öğrenim yılı ücretleri; kayıt yenileme işlemlerinde 6, ilk kayıt işlemlerinde ise 8 taksit halinde alınmaktadır. 
 4. Okulumuzda peşin ödemelerde ilgili dönem fiyatı üzerinden %7’lik indirim uygulanır.

Kayıt Talebi Formu

LGS’ye girmeyen öğrenciler için boş bırakınız.

.

Kayıt İşlemlerine İlişkin Genel Açıklamalar 

1. Kayıt Görüşmeleri

  • Varlık Lisesinde kayıt görüşmeleri eğitim koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Koordinatörlerimizle görüşmek için telefon numaramız üzerinden randevu alabilirsiniz.
  • Varlık Lisesi hakkında bilgi almak için talep edilen kayıt öncesi görüşmeler öğrenci ve velisiyle birlikte yapılır.
  • Varlık Lisesinde kayıt onayı eğitim koordinatörlerimiz tarafından verilir.

2. Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

  • Varlık Lisesinde kayıt işlemleri halkla ilişkiler birimi tarafından gerçekleştirilir.
  • Kayıt işlemlerinde öğrencinin yasal olarak velisi olarak tanımlanan kişi ya da kişilerin bulunması zorunludur.
  • Varlık Lisesi kayıt kabullerinde, Varlık Lisesinde öğrenim görmekte olan 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerine öncelik verilir. Bu şekilde 1. Erken Kayıt Döneminin bitimi olan 10 Şubat tarihine dek Varlık Lisesi öğrencilerinin kontenjan hakları koruma altında tutulur.
  • Bir öğrencinin Varlık Lisesine kayıt olabilmesi için LGS’de en az %18,00‘lik dilimde yer alması veya VAP-ÖTS birinci aşama skorunun en az 300 olması ya da Varlık Lisesi Bursluluk sınavından en az 300 puan alması esastır. VAP-ÖTS birinci aşama skoru 280-300 arası olan öğrencilerin kayıt durumuna eğitim koordinatörlerince karar verilir.
  • Kayıt kabullerinde Varlık Lisesi mezunları, öğrencileri ya da velilerince önerilen öğrencilere öncelik hakkı tanınır.

3. Kayıt Ücretinin Belirlenmesi

  • Varlık Lisesinde özel lise kayıt ücreti Eğitim Koordinatörlüğümüz tarafından belirlenerek kurum yönetiminin onayına sunulur. Kurum yönetiminin onayı sonrasında her öğrenim yılına ilişkin kayıt ücretleri bir önceki öğrenim yılında en geç 2 Ocak tarihinde ilan edilir. 

4. Kitap Masrafları

  • Varlık Lisesinde öğrencilerin çalışma kitapları ile çalışma materyalleri masrafları okul bütçesinden karşılanır.

5. Okul Üniforması Masrafları

  • Varlık Lisesinde öğrencilerin forma, sweatshirt, mont, kaban, pantolon ve/veya etek gibi tüm okul kıyafetlerine ilişkin masrafları okul bütçesinden karşılanır.

6. Etkinlik Giderleri

  • Varlık Lisesinde okul bünyesinde gerçekleştirilen tüm Ankara içi etkinliklere ilişkin masraflar okul bütçesinden karşılanır. 
  • Varlık Lisesinde Ankara dışında planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik karar, öğrenciler, veliler ve öğretmenler eşliğinde yapılan toplantılarda alınır.

7. Öğle Yemeği Ücreti

  • Varlık Lisesinde talep eden öğrenciler için öğle yemeği hizmeti kantin ve yemekhane işletmemiz tarafından verilmektedir. 
  • Kantin ve yemekhane işletmemiz tarafından öğle yemeği ücreti ilgili öğrenim yılının Eylül ayında peşin olarak alınmakta ya da vade farkıyla birlikte kredi kartına taksit olanağı sunulmaktadır.

8. Servis Ücreti

  • Varlık Lisesinde talep eden öğrenciler için servis firmasının olanakları doğrultusunda hizmet verilmektedir.
  • Varlık Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığınca ilgili mesafeye yönelik belirlenen servis ücretleri esas alınır.

İndirim Hakları 

İndirim Haklarına İlişkin Genel Açıklamalar

  • Varlık Lisesindeki indirim hakları sadece ilgili kişilerin birinci derece yakınlarına yönelik (ilgili kişinin çocuğu, kardeşi ya da yasal sorumluluğunu üzerinde taşıdığı öğrenci) için geçerlidir.
  • Varlık Lisesindeki kayıt indirimi haklarının tümü ilgili dönem fiyatı üzerinden uygulanır.
  • Birden çok indirim hakkı oluşan durumlarda en yüksek indirim hakkı esas alınır.
  • İndirimler birbirleriyle birleştirilemez. Bununla birlikte “ek indirimler” başlığı altında belirtilmiş olan indirimler mevcut indirim oranlarıyla birleştirilerek uygulanır.
  • İlgili indirim oranı öğrencinin Varlık Lisesindeki eğitimi süresince geçerliliğini korur. Bununla birlikte daha fazla bir indirim hakkı elde edilmesi durumunda takip eden eğitim öğretim yılları için en fazla olan indirim esas alınmaya başlanır.
  • Hem burs hem de indirim hakkı olan öğrenciler için en yüksek oran esas alınarak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Kurumumuz bünyesindeki bursluluk sınavlarında burs hakkı elde eden öğrencilerin elde ettikleri burs haklarıyla indirim hakları birbiriyle birleştirilemez.

%50,00 İndirim Hakkı | Varlık Lisesi Çalışanı İndirimi

  • Kurumumuz bünyesinde çalışmakta olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %50,00 oranında indirim uygulanır.
  • Bu indirim okul öğretmenlerimizin yanı sıra öğretmen dışı çalışanlarımız için de geçerlidir.

%30,00 İndirim Hakkı | Varlık Lisesi Eski Çalışan İndirimi

  • Kurumumuz bünyesinde en az 3 yıl boyunca çalışmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %30,00 oranında bir indirim uygulanır.
  • Bu indirim kurumumuz bünyesinde 5 yıl ve üzerinde çalışmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.
  • Bu indirim kurumumuz bünyesinde 10 yıl ve üzerinde çalışanların birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %20,00 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.

%20,00 İndirim Hakkı | Felsefe Kültür Sanat Derneği Üye İndirimi

  • Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD) üyelerinin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %20,00 oranında bir indirim uygulanır.
  • Bu indirim FKSD bünyesindeki aktif üyelerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemleri için geçerlidir.
  • Bu indirim hakkından faydalanabilmek için ilgili kişinin en az bir yıllık FKSD üyesi olması esastır.

%17,50 İndirim Hakkı | Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi İndirimi

  • Üniversitelerdeki felsefe bölümü öğretim üyelerinin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %17,50 oranında bir indirim uygulanır.
  • Bu indirim felsefe alanında doktora yapmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde de geçerlidir. 

%15,00 İndirim Hakkı | Varlık Lisesi Mezunu İndirimi

  • Varlık Lisesi mezunu öğrencilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %15,00 oranında bir indirim uygulanır.
  • Bu indirim, kurumumuzun Varlık Dershanesi ve Varlık Temel Lisesi olarak faaliyette bulunduğu geçmiş yıllarda en az üç eğitim öğretim yılı boyunca öğrenim görmüş öğrencilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde de geçerlidir.

%15,00 İndirim Hakkı | Ayrancı Mahallesi Sakini İndirimi

  • Ayrancı Mahallesi içinde ikamet eden kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %15,00 oranında bir indirim uygulanır.
  • Bu indirim hakkından yararlanabilmek için ikamet bilgilerinin  belgelendirilmesi  zorunludur.

%12,50 İndirim Hakkı | Felsefe Lisans Mezunu İndirimi

  • Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini felsefe bölümlerinde tamamlayan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %12,50 oranında bir indirim uygulanır.

%12,50 İndirim Hakkı | Öğretmen İndirimi

  • Öğretmenlik mesleğini yapmakta olan ya da aktif olarak en az beş yıl öğretmen olarak çalışmış olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %12,50 oranında indirim uygulanır.
  • Bu indirim öğretmenlik mesleğinden emekli olan ya da 20 yıl boyunca aktif öğretmenlik yapmış olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %2,50 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.

%10,00 İndirim Hakkı | TSK Mensubu İndirimi

  • TSK mensubu subay, astsubay, uzman er ve erbaş olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.
  • OYAK üyesi TSK mensupları için kurumsal olarak yapılan özel anlaşma doğrultusunda bu indirim %15,00 oranında uygulanır. 
  • Bu indirim hakkı TSK bünyesinde çalışmakta olan sivil memurlar için geçerli değildir.

%10,00 İndirim Hakkı | Emniyet Mensubu İndirimi

  • Emniyet personeli olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.
  • Bu indirim hakkı EGM bünyesinde çalışmakta olan sivil memurlar için geçerli değildir.

%10,00 İndirim Hakkı | Sağlık Çalışanı İndirimi

  • Sağlık personeli olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.

% Diğer İndirim Hakları

  • Kardeş İndirimi | Kurumumuza birden çok kardeşin aynı anda yapılan özel lise kayıt işlemlerinde her bir kardeş için %2,00 ek indirim uygulanır.
   • Kardeş indirimleri birden çok kardeşin eğitim görmekte olduğu süreç boyunca geçerlidir.
  • Anlaşmalı Kurum İndirimi | Kurumumuzla özel anlaşması olan kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde anlaşma metninde belirtilen oranda indirim uygulanır. Bu indirimler hiçbir şekilde %15 oranını geçemez.
  • Koordinatörlük İndirimi | Kurumumuzda nitelikli eğitim olanaklarından yoksun öğrencilere yönelik eğitim koordinatörlerinin önerisi üzerine özel indirimler uygulanabilir. Bu özel indirimler hiçbir şekilde %40,00 oranını geçemez. 
  • Burs Desteği İndirimi | Kurumumuz dışında özel bir kişi, kurum ya da kuruluş tarafından belli oranda burs imkânı sunulan öğrencilere yönelik yüzde %10,00 oranında ek burs desteği indirimi uygulanır. Bu destek indiriminin uygulanabilmesi için ilgili burs durumunun resmi olarak belgelendirilmesi ve ilgili kurumun koordinatörlük birimimizce uygun görülmesi esastır.