Skip to content

Özel Varlık Anadolu Lisesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları

Bu sayfada Özel Varlık Anadolu Lisesi öğrenim ücretleri ile özel lise kayıt işlemlerinde uyguladığımız indirim hakları gösterilmektedir. 

Varlık Lisesi’nde kayıt yenileme işlemleri ile indirim hakları SFS (Sabit Fiyat Sürekliliği) uygulaması kapsamındadır. Aşağıdaki tabloda okul yönetimimizce belirlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı özel lise kayıt ücretleri gösterilmekte olup belirtilen ücretlere KDV dahildir.

Özel lise kayıt işlemleri, ödeme seçenekleri ve indirim haklarına ilişkin esaslar için tablonun altında yer alan açıklamalarımızı okuyabilirsiniz.

KAYIT DÖNEMİ
9. SINIF ÜCRETLERİ
10. SINIF ÜCRETLERİ
11. SINIF ÜCRETLERİ
12. SINIF ÜCRETLERİ
2 Ocak – 10 Şubat
₺ 22.750
₺ 23.000
₺ 23.500
₺ 25.000
11 Şubat – 15 Mart
₺ 24.750
₺ 25.000
₺ 25.500
₺ 27.000
16 Mart – 20 Nisan
₺ 26.250
₺ 26.500
₺ 27.000
₺ 28.500
21 Nisan – 1 Haziran
₺ 27.250
₺ 27.500
₺ 28.500
₺ 30.000
2 Haziran – 15 Eylül
₺ 29.750
₺ 30.000
₺ 30.500
₺ 32.500

Özel Lise Kayıt İşlemlerine İlişkin Genel Açıklamalar

1. Özel Lise Kaydı İçin Varlık Lisesi Hakkında Bilgi Alma

  • Varlık Lisesi’nde kayıt görüşmeleri eğitim koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Koordinatörlerimizle görüşmek için telefon numaramız üzerinden randevu alabilirsiniz.
  • Varlık Lisesi hakkında bilgi almak için talep edilen kayıt öncesi görüşmeler öğrenci ve velisiyle birlikte yapılır.
  • Varlık Lisesi’nde kayıt onayı eğitim koordinatörlerimiz tarafından verilir.

2. Özel Lise Kaydının Alınması

  • Varlık Lisesinde kayıt işlemleri halkla ilişkiler birimi tarafından gerçekleştirilir.
  • Kayıt işlemlerinde öğrencinin yasal olarak velisi olarak tanımlanan kişi ya da kişilerin bulunması zorunludur.
  • Varlık Lisesi kayıt kabullerinde, Varlık Lisesinde öğrenim görmekte olan 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerine öncelik verilir. Bu şekilde 1. Erken Kayıt Döneminin bitimi olan 10 Şubat tarihine dek Varlık Lisesi öğrencilerinin kontenjan hakları koruma altında tutulur.
  • Bir öğrencinin Varlık Lisesine kayıt olabilmesi için LGS’de en az %28,00‘lik dilimde yer alması veya VAP-ÖTS birinci aşama skorunun 500 üzerinden en az 280 puan olması ya da Varlık Lisesi Bursluluk sınavından 500 tam puan üzerinden en az 280 puan olması esastır. VAP-ÖTS birinci aşama skoru 240-280 arası olan öğrencilerin kayıt durumuna eğitim koordinatörlerince karar verilir.
  • Kayıt kabullerinde Varlık Lisesi mezunları, öğrencileri ya da velilerince refere edilen öğrencilere öncelik hakkı tanınır.

3. Özel Lise Kayıt Ücretinin Belirlenmesi

  • Varlık Lisesi’nde özel lise kayıt ücreti SFS uygulamamız kapsamında belirlenir. Bu şekilde;
   • Varlık Lisesi’ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt işleminin gerçekleştirildiği döneme ait ücret üzerinden, öğrenci ve/veya velinin sahip olduğu indirim hakkı hesaplanarak sözleşmeye esas ücret belirlenir.
   • Varlık Lisesi’nde kayıt yenileme işlemlerinde, SFS Sabiti olarak belirlenen ilk kayıt işleminin yapıldığı öğrenim yılına ilişkin kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiği döneme ait ücret üzerinden, öğrenci ve/veya velinin sahip olduğu indirim hakkı hesaplanarak sözleşmeye esas ücret belirlenir.

Lütfen Dikkat: SFS uygulamamız kapsamında kayıt yenileme işlemlerinde yeni öğrenim yılına ilişkin ücretler değil ilk kayıt yılına ilişkin ücretler esas alınır. Bu bağlamda yukarıdaki tabloda gösterilmekte olan yeni öğrenim yılına ilişkin ücretler yalnızca Varlık Lisesine ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir.

   • Peşin ödemelerde tüm indirim haklarına ek %7’lik indirim uygulanır.

4. Özel Lise Kitap Kırtasiye Masrafları

  • Varlık Lisesi’nde SFS uygulamamız kapsamında öğrencilerimizin tüm kitap kırtasiye masrafları okul bütçemizden karşılanır. 
  • SFS esaslarımız gereği Varlık Lisesi velilerinden hiçbir kitap kırtasiye masrafı talep edilmez.

5. Özel Lise Okul Kıyafeti Masrafları

  • Varlık Lisesi’nde SFS uygulamamız kapsamında öğrencilerimizin forma, sweatshirt, mont, kaban, pantolon ve/veya etek gibi tüm okul kıyafetlerine ilişkin masrafları okul bütçemizden karşılanır. 
  • SFS esaslarımız gereği Varlık Lisesi velilerinden hiçbir kılık kıyafet masrafı talep edilmez.

6. Özel Lise Etkinlik Giderleri

  • Varlık Lisesi’nde SFS uygulamamız kapsamında okulumuz bünyesinde gerçekleştirilen tüm Ankara içi etkinliklere ilişkin masraflar okul bütçemizden karşılanır. 
  • SFS esaslarımız gereği Varlık Lisesi velilerinden okul bünyemizdeki ya da Ankara içindeki hiçbir etkinlik için özel bir masraf talep edilmez.
  • Varlık Lisesi’nde Ankara dışında planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik karar, öğrenciler, veliler ve öğretmenler eşliğinde yapılan toplantılarda oybirliği esasına dayanarak alınır.

7. Özel Lise Öğle Yemeği Ücreti

  • Varlık Lisesi’nde talep eden öğrenciler için öğle yemeği hizmeti kantin ve yemekhane işletmemiz tarafından verilmektedir. 
  • Kantin ve yemekhane işletmemiz tarafından öğle yemeği ücreti ilgili öğrenim yılının Eylül ayında peşin olarak alınmakta ya da vade farkıyla birlikte kredi kartına taksit olanağı sunulmaktadır.

8. Özel Lise Servis Ücreti

  • Varlık Lisesi’nde talep eden öğrenciler için servis firmasının olanakları doğrultusunda hizmet verilmektedir.
  • Varlık Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanlığınca ilgili mesafeye yönelik belirlenen servis ücretleri esas alınır.

Özel Varlık Anadolu Lisesi İndirim Hakları

Özel Lise İndirim Haklarına İlişkin Genel Açıklamalar

  • Varlık Lisesi’ndeki indirim hakları sadece ilgili kişilerin birinci derece yakınlarına yönelik (ilgili kişinin çocuğu, kardeşi ya da yasal sorumluluğunu üzerinde taşıdığı öğrenci) için geçerlidir.
  • Varlık Lisesi’nde özel lise kayıt indirimi haklarının tümü ilgili dönem fiyatı üzerinden uygulanır.
  • Birden çok indirim hakkı oluşan durumlarda en yüksek indirim hakkı esas alınır.
  • İndirimler birbirleriyle birleştirilemez. Bununla birlikte “ek indirimler” başlığı altında belirtilmiş olan indirimler mevcut indirim oranlarıyla birleştirilerek uygulanır.
  • İlgili indirim oranı SFS kapsamında özel lise eğitimi süresince geçerliliğini korur. Bununla birlikte daha fazla bir indirim hakkı elde edilmesi durumunda SFS uygulamasında takip eden eğitim öğretim yılları için en fazla olan indirim esas alınmaya başlanır.
  • Hem burs hem de indirim hakkı olan öğrenciler için en yüksek oran esas alınarak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Kurumumuz bünyesindeki bursluluk sınavlarında burs hakkı elde eden öğrencilerin elde ettikleri burs haklarıyla indirim hakları birbiriyle birleştirilemez.

%50,00 İndirim Hakkı | Varlık Lisesi Çalışanı İndirimi

  • Kurumumuz bünyesinde çalışmakta olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %50,00 oranında indirim uygulanır.
  • Bu indirim okul öğretmenlerimizin yanı sıra öğretmen dışı çalışanlarımız için de geçerlidir.

%30,00 İndirim Hakkı | Varlık Lisesi Eski Çalışan İndirimi

  • Kurumumuz bünyesinde en az 3 yıl boyunca çalışmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %30,00 oranında bir indirim uygulanır.
  • Bu indirim kurumumuz bünyesinde 5 yıl ve üzerinde çalışmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.
  • Bu indirim kurumumuz bünyesinde 10 yıl ve üzerinde çalışanların birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %20,00 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.

%20,00 İndirim Hakkı | Felsefe Kültür Sanat Derneği Üye İndirimi

  • Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD) üyelerinin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %20,00 oranında bir indirim uygulanır.
  • Bu indirim FKSD bünyesindeki aktif üyelerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemleri için geçerlidir.
  • Bu indirim hakkından faydalanabilmek için ilgili kişinin en az bir yıllık FKSD üyesi olması esastır.

%17,50 İndirim Hakkı | Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi İndirimi

  • Üniversitelerdeki felsefe bölümü öğretim üyelerinin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %17,50 oranında bir indirim uygulanır.
  • Bu indirim felsefe alanında doktora yapmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde de geçerlidir. 

%15,00 İndirim Hakkı | Varlık Lisesi Mezunu İndirimi

  • Varlık Lisesi mezunu öğrencilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %15,00 oranında bir indirim uygulanır.
  • Bu indirim, kurumumuzun Varlık Dershanesi ve Varlık Temel Lisesi olarak faaliyette bulunduğu geçmiş yıllarda en az üç eğitim öğretim yılı boyunca öğrenim görmüş öğrencilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde de geçerlidir.

%15,00 İndirim Hakkı | Ayrancı Mahallesi Sakini İndirimi

  • Ayrancı Mahallesi içinde ikamet eden kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %15,00 oranında bir indirim uygulanır.
  • Bu indirim hakkından yararlanabilmek için ikamet bilgilerinin  belgelendirilmesi  zorunludur.

%12,50 İndirim Hakkı | Felsefe Lisans Mezunu İndirimi

  • Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini felsefe bölümlerinde tamamlayan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %12,50 oranında bir indirim uygulanır.

%12,50 İndirim Hakkı | Öğretmen İndirimi

  • Öğretmenlik mesleğini yapmakta olan ya da aktif olarak en az beş yıl öğretmen olarak çalışmış olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %12,50 oranında indirim uygulanır.
  • Bu indirim öğretmenlik mesleğinden emekli olan ya da 20 yıl boyunca aktif öğretmenlik yapmış olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %2,50 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.

%10,00 İndirim Hakkı | TSK Mensubu İndirimi

  • TSK mensubu subay, astsubay, uzman er ve erbaş olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.
  • OYAK üyesi TSK mensupları için kurumsal olarak yapılan özel anlaşma doğrultusunda bu indirim %15,00 oranında uygulanır. 
  • Bu indirim TSK bünyesinde çalışmakta olan sivil memurlar için geçerli değildir.

%10,00 İndirim Hakkı | Emniyet Mensubu İndirimi

  • Emniyet personeli olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.
  • Bu indirim EGM bünyesinde çalışmakta olan sivil memurlar için geçerli değildir.

%10,00 İndirim Hakkı | Sağlık Çalışanı İndirimi

  • Sağlık personeli olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.

% Diğer İndirim Hakları

  • Kardeş İndirimi | Kurumumuza birden çok kardeşin aynı anda yapılan özel lise kayıt işlemlerinde her bir kardeş için %2,00 ek indirim uygulanır.
   • Kardeş indirimleri birden çok kardeşin eğitim görmekte olduğu süreç boyunca geçerli olup SFS uygulaması kapsamına dâhil edilmez.
  • Anlaşmalı Kurum İndirimi | Kurumumuzla özel anlaşması olan kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde anlaşma metninde belirtilen oranda indirim uygulanır.
  • Koordinatörlük İndirimi | Kurumumuzda nitelikli eğitim olanaklarından yoksun öğrencilere yönelik koordinatörlük birimimizin önerisi üzerine özel indirimler uygulanabilir. Bu özel indirimler hiçbir şekilde %40,00 oranını geçemez.
  • Burs Desteği İndirimi | Kurumumuz dışında özel bir kişi, kurum ya da kuruluş tarafından belli oranda burs imkânı sunulan öğrencilere yönelik yüzde %10,00 oranında ek burs desteği indirimi uygulanır. Bu destek indiriminin uygulanabilmesi için ilgili burs durumunun resmi olarak belgelendirilmesi ve ilgili kurumun koordinatörlük birimimizce uygun görülmesi esastır.

Sıkça Sorulan Sorular

 •  

Sayın velimiz, yeni öğrenim yılına ilişkin kayıt işlemlerimiz 2 Ocak tarihinde başlamaktadır. SFS sabitinize ilişkin kodunuzla birlikte kayıt yenileme işleminizi bu tarihten itibaren gerçekleştirebilirsiniz.

Hayır.

Sayın veli, okulumuzdaki kayıt işlemlerinde sınıf içindeki öğrencilerin akademik birikim homojenliği esas alınmaktadır. 

Okulumuzda her sınıf düzeyinde 4 şubemiz bulunmakta olup bu şubelerdeki öğrencilerin mevcut akademik birikimlerine uyum sağlayabilecek öğrencilerin kaydı kabul edilmektedir. 

Kayıt kabulünde eğitim koordinatörlerimizce belirlenen akademik referanslar esas alınmaktadır.

Sayın veli, okulumuzdaki kayıt işlemlerinde peşin ödeme indirimi ilgili döneme ilişkin fiyatlar üzerinden indirim haklarıyla birlikte uygulanmaktadır.

Okulumuzdaki peşin ödeme indirim oranı %7’dir.

Sayın öğrenci, felsefe mezunlarına yönelik özel bir indirim uygulamamızın nedeni Varlık Lisesi ve Varlık Akademi Projesi (VAP) olarak eğitimi felsefenin bir ürünü olarak kavramamız ve bu yaklaşımımız eşliğinde tümüyle felsefe kökenli bir eğitim anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürmemizden gelmektedir.

Eğitim anlayışımıza ilişkin ayrıntılı bilgiler için koordinatörlerimizce blog bölümümüzde yayımlanan yazıları inceleyebilirsiniz.