Skip to content

Özel Varlık Anadolu Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Fiyatları

Bu sayfada Özel Varlık Anadolu Lisesi öğrenim ücretleri ile özel lise kayıt işlemlerinde uyguladığımız indirim hakları gösterilmektedir. 

Varlık Lisesi’nde kayıt yenileme işlemleri ile indirim hakları SFS (Sabit Fiyat Sürekliliği) uygulaması kapsamındadır.

KAYIT DÖNEMİ
9. SINIF ÜCRETLERİ
10. SINIF ÜCRETLERİ
11. SINIF ÜCRETLERİ
12. SINIF ÜCRETLERİ
2 Ocak – 10 Şubat
₺ 18.500
₺ 18.500
₺ 19.000
₺ 19.500
11 Şubat – 15 Mart
₺ 20.000
₺ 20.000
₺ 20.500
₺ 21.000
16 Mart – 20 Nisan
₺ 21.250
₺ 21.250
₺ 21.750
₺ 22.250
21 Nisan – 1 Haziran
₺ 22.250
₺ 22.250
₺ 22.750
₺ 23.250
2 Haziran – 15 Eylül
₺ 23.750
₺ 23.750
₺ 24.000
₺ 25.000
 • İndirim hakkı sadece ilgili kişilerin birinci derece yakınlarına yönelik (ilgili kişinin çocuğu, kardeşi ya da yasal sorumluluğunu üzerinde taşıdığı öğrenci) için geçerlidir.
 • Kurumumuzda özel lise kayıt indirimlerinin tümü ilgili dönem fiyatı üzerinden uygulanır.
 • Birden çok indirim hakkı oluşan durumlarda en yüksek indirim hakkı esas alınır.
 • İndirimler birbirleriyle birleştirilemez. Bununla birlikte “ek indirimler” başlığı altında belirtilmiş olan indirimler mevcut indirim oranlarıyla birleştirilerek uygulanır.
 • İlgili indirim oranı SFS kapsamında özel lise eğitimi süresince geçerliliğini korur. Bununla birlikte daha fazla bir indirim hakkı elde edilmesi durumunda SFS uygulamasında takip eden eğitim öğretim yılları için en fazla olan indirim esas alınmaya başlanır.
 • Hem burs hem de indirim hakkı olan öğrenciler için en yüksek oran esas alınarak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Kurumumuz bünyesindeki bursluluk sınavlarında burs hakkı elde eden öğrencilerin elde ettikleri burs haklarıyla indirim hakları birbiriyle birleştirilemez.
 • Kurumumuz bünyesinde çalışmakta olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %50,00 oranında indirim uygulanır.
 • Bu indirim okul öğretmenlerimizin yanı sıra öğretmen dışı çalışanlarımız için de geçerlidir.
 • Kurumumuz bünyesinde en az üç yıl boyunca çalışmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %30,00 oranında bir indirim uygulanır.
 • Bu indirim kurumumuz bünyesinde beş yıl ve üzerinde çalışmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.
 • Bu indirim kurumumuz bünyesinde on yıl ve üzerinde çalışanların birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %20,00 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.
 • Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD) üyelerinin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %20,00 oranında bir indirim uygulanır.
 • Bu indirim FKSD bünyesindeki aktif üyelerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemleri için geçerlidir.
 • Üniversitelerdeki felsefe bölümü öğretim üyelerinin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %17,50 oranında bir indirim uygulanır.
 • Bu indirim felsefe alanında doktora yapmış kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde de geçerlidir.
 • Varlık Lisesi mezunu öğrencilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %15,00 oranında bir indirim uygulanır.
 • Bu indirim, kurumumuzun Varlık Dershanesi ve Varlık Temel Lisesi olarak faaliyette bulunduğu geçmiş yıllarda en az üç eğitim öğretim yılı boyunca öğrenim görmüş öğrencilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde de geçerlidir.
 • Ayrancı Mahallesi içinde ikamet eden kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %15,00 oranında bir indirim uygulanır.
 • Bu indirim hakkından yararlanabilmek için ikametgah bilgilerinin  belgelendirilmesi  zorunludur.
 • Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini felsefe bölümlerinde tamamlayan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %12,50 oranında bir indirim uygulanır.
 • Öğretmenlik mesleğini yapmakta olan ya da aktif olarak en az beş yıl öğretmen olarak çalışmış olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %12,50 oranında indirim uygulanır.
 • Bu indirim öğretmenlik mesleğinden emekli olan ya da 20 yıl boyunca aktif öğretmenlik yapmış olan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %2,50 ek indirim oranıyla birlikte uygulanır.
 • TSK mensubu subay, astsubay, uzman er ve erbaş olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.
 • OYAK üyesi TSK mensupları için kurumsal olarak yapılan özel anlaşma doğrultusunda bu indirim %15,00 oranında uygulanır. 
 • Bu indirim TSK bünyesinde çalışmakta olan sivil memurlar için geçerli değildir.
 • Emniyet personeli olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.
 • Bu indirim EGM bünyesinde çalışmakta olan sivil memurlar için geçerli değildir.
 • Sağlık personeli olarak çalışan kişilerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde %10,00 oranında indirim uygulanır.
 • Kardeş İndirimi | Kurumumuza birden çok kardeşin aynı anda yapılan özel lise kayıt işlemlerinde her bir kardeş için %2,00 ek indirim oranı uygulanır.
  • Kardeş indirimleri birden çok kardeşin eğitim görmekte olduğu süreç boyunca geçerli olup SFS uygulaması kapsamına dâhil edilmez.
 • Anlaşmalı Kurum İndirimi | Kurumumuzla özel anlaşması olan kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin birinci derece yakınlarının özel lise kayıt işlemlerinde anlaşma metninde belirtilen oranda indirim uygulanır.
 • Koordinatörlük İndirimi | Kurumumuzda nitelikli eğitim olanaklarından yoksun öğrencilere yönelik koordinatörlük birimimizin önerisi üzerine özel indirimler uygulanabilir. Bu özel indirimler hiçbir şekilde %40,00 oranını geçemez.
 • Burs Desteği İndirimi | Kurumumuz dışında özel bir kişi, kurum ya da kuruluş tarafından belli oranda burs imkânı sunulan öğrencilere yönelik yüzde %10,00 oranında ek burs desteği indirimi uygulanır. Bu destek indiriminin uygulanabilmesi için ilgili burs durumunun resmi olarak belgelendirilmesi ve ilgili kurumun koordinatörlük birimimizce uygun görülmesi esastır.