11. Sınıf Kayıt Rehberi

Sayın veli, değerli öğrenci;

Bu sayfada Özel Varlık Anadolu Lisesinde 11. sınıf programlarına ilişkin genel veriler bulunmaktadır. 

  • Öğrencilerin üniversite eğitimlerinde amaçladıkları bölümlere göre seçmeli derslerini belirlemesinin gerektiği 11. sınıfta okulumuzda 4 farklı öğrenim programı uygulanmaktadır. Bu programlar;
    • SAY | Sayısal Grup
    • EA – SÖZ | Eşit Ağırlık ve Sözel Grup
    • DİL | Yabancı Dil Grubu
    • YET | Özel Yetenek Grubu
  • Okulumuzda EA ve SÖZ grup öğrencilerine ilişkin program ayrımı 12. sınıfta uygulanmaktadır.

Özel Varlık Anadolu Lisesi 11. Sınıf Programı | Sayısal Grup Genel Bilgiler

Toplam Öğreni Sayısı

638 öğreni (SAY)

653 öğreni (EA – SÖZ)

536 öğreni (DİL)

643 öğreni (YET)

Toplam Ders Saati

haftada 40, toplam 1.440 saat

 

 

 

Yıllık Ödev Baremi

36.000 VAP puanı (SAY)

32.000 VAP puanı (EA – SÖZ)

32.000 VAP puanı (DİL)

32.000 VAP puanı (YET.)

Zorunlu Dersler
Haftalık Ders Saati
Öğreni Sayısı
VAP Ödev Baremi
Türk Dili ve Edebiyatı
5 saat
95 öğreni
3.200 VAP puanı
Tarih
2 saat
20 öğreni
1.200 VAP puanı
Felsefe
2 saat
21 öğreni
1.200 VAP puanı
İngilizce
4 saat
68 öğreni
2.400 VAP puanı
Fransızca
2 saat
195 öğreni
1.200 VAP puanı
Görsel Sanatlar
2 saat
20 öğreni
400 VAP puanı
Beden Eğitimi ve Spor
2 saat
33 öğreni
200 VAP puanı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2 saat
17 öğreni
200 VAP puanı
Rehberlik
1 saat
——–
——–
Zorunlu Dersler Toplamı
22 saat
469 öğreni
10.000 VAP puanı
Sayısal Grup Dersleri
Haftalık Ders Saati
Öğreni Sayısı
VAP Ödev Baremi
Seçmeli Matematik
6 saat
28 öğreni
11.400 VAP puanı
Seçmeli Fizik
4 saat
62 öğreni
4.200 VAP puanı
Seçmeli Kimya
4 saat
35 öğreni
3.600 VAP puanı
Seçmeli Biyoloji
4 saat
34 öğreni
3.600 VAP puanı
—– Seçmeli Dersler Toplamı
18 saat
159 öğreni
22.800 VAP puanı
Koordinatörlük Ödevleri
3.200 VAP puanı
Eşit Ağırlık ve Sözel
Haftalık Ders Saati
Öğreni Sayısı
VAP Ödev Baremi
Seçmeli Matematik
6 saat
28 öğreni
11.400 VAP puanı
Türk Kültür ve M. Tarihi
2 saat
33 öğreni
1.600 VAP puanı
Seçmeli Coğrafya
4 saat
29 öğreni
2.800 VAP puanı
Fen Bilimleri Tarihi
3 saat
26 öğreni
1.200 VAP puanı
Demokrasi ve İnsan Hakları
1 saat
30 öğreni
1.000 VAP puanı
Sosyal Etkinlik
2 saat
38 öğreni
800 VAP puanı
—– Seçmeli Dersler Toplamı
18 saat
184 öğreni
18.800 VAP puanı
Koordinatörlük Ödevleri
3.200 VAP puanı
Yabancı Dil | İngilizce
Haftalık Ders Saati
Öğreni Sayısı
VAP Ödev Baremi
Seçmeli İngilizce
10 saat
68 öğreni
11.400 VAP puanı
Seçmeli Fransızca
4 saat
195 öğreni
3.600 VAP puanı
Seçmeli Coğrafya
2 saat
29 öğreni
2.800 VAP puanı
Sosyal Etkinlik
2 saat
38 öğreni
1.000 VAP puanı
—– Seçmeli Dersler Toplamı
18 saat
330 öğreni
18.800 VAP puanı
Koordinatörlük Ödevleri
3.200 VAP puanı
Özel Yetenek
Haftalık Ders Saati
Öğreni Sayısı
VAP Ödev Baremi
Seçmeli Görsel Sanatlar
2 saat
20 öğreni
6.800 VAP puanı
Seçmeli Beden Eğitimi
2 saat
33 öğreni
200 VAP puanı
Seçmeli Coğrafya
4 saat
29 öğreni
2.800 VAP puanı
Türk Kültür ve M. Tarihi
4 saat
41 öğreni
1.600 VAP puanı
Matematik Tarihi
2 saat
48 öğreni
1.200 VAP puanı
Fen Bilimleri Tarihi
3 saat
26 öğreni
1.200 VAP puanı
Demokrasi ve İnsan Hakları
1 saat
30 öğreni
1.000 VAP puanı
—– Seçmeli Dersler Toplamı
18 saat
227 öğreni
14.800 VAP puanı
Koordinatörlük Ödevleri
3.200 VAP puanı