10. Sınıf Kayıt Rehberi

Sayın veli, değerli öğrenci;

Bu sayfada Özel Varlık Anadolu Lisesinde 10. sınıf eğitim öğretim programına ilişkin genel veriler bulunmaktadır.

Özel Varlık Anadolu Lisesi 10. Sınıf Programı

Toplam Öğreni Sayısı

595 öğreni

Ders Saati

haftada 40, toplam 1.440 saat

Yıllık Ödev Baremi

20.000 VAP puanı

Zorunlu Dersler
Haftalık Ders Saati
Öğreni Sayısı
VAP Ödev Baremi
Türk Dili ve Edebiyatı
5 saat
95 öğreni
2.800 VAP puanı
Matematik
6 saat
27 öğreni
2.800 VAP puanı
Fizik
2 saat
39 öğreni
1.200 VAP puanı
Kimya
2 saat
23 öğreni
1.200 VAP puanı
Biyoloji
2 saat
17 öğreni
1.200 VAP puanı
Tarih
2 saat
33 öğreni
800 VAP puanı
Coğrafya
2 saat
34 öğreni
800 VAP puanı
Felsefe
2 saat
18 öğreni
800 VAP puanı
İngilizce
4 saat
79 öğreni
2.800 VAP puanı
Fransızca
2 saat
134 öğreni
1.600 VAP puanı
Görsel Sanatlar
2 saat
28 öğreni
400 VAP puanı
Beden Eğitimi ve Spor
2 saat
39 öğreni
200 VAP puanı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2 saat
29 öğreni
200 VAP puanı
Rehberlik
1 saat
——–
——–
— Zorunlu Dersler Toplamı
36 saat
595 öğreni
16.800 VAP puanı
Seçmeli Dersler
Haftalık Ders Saati
Öğreni Sayısı
VAP Ödev Baremi
Seçmeli İngilizce
4 saat
88 öğreni
1.600 VAP puanı
—– Seçmeli Dersler Toplamı
4 saat
126 öğreni
1.600 VAP puanı
Koordinatörlük Ödevleri
1.600 VAP puanı