VAP-SFS | 4 yıl sabit fiyat

Bu içerik, öğrenciler üzerinde akademik başarının vazgeçilmez koşullarından biri olan nitelikli okul devamlılığının bir özel lise bünyesinde sağlanabilmesi için kayıt olunan öğrenim yılına ilişkin ücretin, öğrencinin okuldan mezun olacağı öğrenim yılına dek aynı şekilde sürdürülmesini ifade eden Varlık Akademi Projesi Sabit Fiyat Sürekliliği | VAP-SFS uygulamamız hakkındaki esasları göstermektedir.

VAP-SFS Esasları

Sabit Kayıt Yenileme Ücreti

Varlık Lisesinde bir öğrencinin kaydolduğu ilk öğrenim yılına ilişkin öğrenim ücreti ilgili öğrencinin takip eden öğrenim yıllarına ilişkin yapacağı kayıt yenileme işlemlerinde de sabit değer olarak kullanılır. Sabit kayıt yenileme ücretinden faydalanabilmek için ilk kayıt işlemlerinin ilgili öğrenim yılında en geç 30 Eylül tarihinde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra yapılan kayıt işlemlerinde takip eden öğrenim yılına ilişkin yeni ücretler esas alınır.

Kontenjan Koruması

Yeni öğrenim yılına ilişkin her yıl 2 Ocak’ta başlayan kayıt trafiğinde Varlık Lisesi bünyesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerine öncelik tanınır. Bunun için her yılın 10 Şubat tarihine kadar kayıt yenileme hakkı bulunan öğrenciler kontenjan korumasına alınır. 10 Şubat sonrası gerçekleştirilen kayıt yenileme işlemlerinde sabitlenen öğrenim yılına ilişkin ilgili dönem ücretleri uygulanır. Kurum, 10 Şubat sonrasında yeni öğrenci kaydı alabilir.

Ücretsiz Okul Üniforması

Varlık Lisesi, öğrencilerinin okul üniformasına ilişkin giderlerini okul bütçesinden karşılar. Okul üniformasının temin edilmesine ilişkin esaslar iç yönetmelik ve yönergelerle belirlenir.

Ücretsiz Ders Materyalleri

Varlık Lisesi öğrencilerinin çalışma kitapları ile ders defterleri okul bütçesinden karşılanır. Ders materyallerinin temin edilmesine ilişkin esaslar iç yönetmelik ve yönergelerle belirlenir.

Ücretsiz Etkinlikler

Varlık Lisesi öğrencilerinin kent içinde gerçekleştirilen tüm okul etkinliklerine ilişkin giderleri okul bütçesinden karşılanır. Kent dışı gezi vb etkinlikler bu esasın kapsamı dışındadır.

Burslu Öğrenciler

Varlık Lisesinde kazanılan bir burs oranı takip eden tüm öğrenim yılları için de geçerliliğini korur. Böyle bir durumdaki bir öğrenci, yeni öğrenim yılına ilişkin yapılan bursluluk sınavlarında mevcut burs oranından daha fazla bir burs kazanma hakkı elde ederse daha yüksek olan burs oranı uygulamaya konur. Ve bu oran daha sonraki öğrenim yılları için de geçerliliğini sürdürür.

İndirimli Öğrenciler

Varlık Lisesi yönetimince belirlenen indirim haklarından faydalanan öğrenciler için de VAP-SFS uygulaması geçerlidir.

Hak Kaybı Halleri

  1. Bir önceki öğrenim yılına ilişkin vadesi gelmiş ödemelerin tam olarak yapılmaması
  2. Taksitli anlaşmalarda bir önceki öğrenim yılına ilişkin birden fazla taksitin gecikmeli olarak yapılması
  3. Peşin anlaşmalarda ödemenin 5 günden fazla geç olarak yapılması
  4. Öğrencinin bir önceki öğrenim yılında 2. kademeden bir disiplin cezası alması

hallerinde VAP-SFS uygulamasının sunduğu haklardan faydalanılamaz.


Varlık Lisesi yönetimi, kurum ilke ve esaslarına uygun şekilde ve geliştirmek amacıyla VAP-SFS uygulamasına ilişkin değişiklik yapma haklarını saklı tutar.


VAP-SFS, Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünün VAP için yürüttüğü çalışmalar kapsamında eğitimde akademik başarının bir özel okul bünyesinde tam olarak gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin okul sürekliliğini desteklemek amacıyla 2019-2020 öğrenim yılında başlatılmıştır.

VAP-SFS uygulamamız, kurumumuzun ileriki yıllarda var edeceği Özel Varlık Ortaokulu, Özel Varlık İlkokulu ve Özel Varlık Anaokulu kademelerinde de uygulanacaktır.