Skip to content

VAP Ön Öğreni Tespiti, öğrencilerin geçmiş öğrenim kazanımlarına yönelik hazırlanan bir ölçme değerlendirme sınav sistemi ve bu sınavlardaki sonuçlar üzerinden söz konusu öğreni eksikliklerinin giderilmesine yönelik yapılan çalışma programlarını içeren bir uygulamadır. Öğrencilerin ön öğreni eksikliklerinin saptanması ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların planlanarak hayata geçirilmesinin amaçlandığı uygulama ilk ve orta öğrenim sürecindeki öğrencilere yönelik geliştirilmiştir.

Uygulamada öğrencilerin geçmiş öğrenim hayatlarına ilişkin elde etmesi gereken kazanımlar 5 farklı düzeyde sınıflandırılarak, bu kazanımlar 3 aşamalı bir sınav sistemi üzerinden sorgulanmaktadır.

Birinci Aşama | Tespit

İlgili alana ilişkin geçmiş öğrenim kazanımlarının genel bir taramayla sorgulanması
Sınav Biçimi: Karma | Soru Sayısı: 20 soru | Sınav Süresi: 40 dakika (her bir oturum için)

Soru Dağılımları, Katsayılar ve Puanlama

Süreç

Birinci aşama taramasında;

taramalarına yönlendirilir.

İkinci Aşama | Teşhis ve Tedavi

İlgili düzeye yönelik kazanımların özel taramalarla sorgulanması
Öğreni eksikliklerinin giderilmesine ilişkin çalışmaların planlanması ve uygulanması
Sınav Biçimi: Karma | Soru Sayısı: 20 soru | Sınav Süresi: 40 dakika (her bir oturum için)

Soru Dağılımları, Katsayılar, Puanlama ve Baraj Skorları

Süreç

Üçüncü Aşama | Öğreni Kalıtlarının Kullanımı

Öğreni yetkinliklerinin pekiştirilmesi
Sınav Biçimi: Açık uçlu | Soru Sayısı: 5 soru | Sınav Süresi: 120 dakika

Süreç

Kazanımların Sınıflandırılması

Tüm alanlara ilişkin kazanımların 5 farklı düzeyde sınıflandırıldığı VAP Ön Öğreni Tespitinde, bu düzeylerde sorgulanan kazanımların genel nitelikleri şu şekildedir:

Düzey 1 Kazanımları

Düzey 2 Kazanımları

​Düzey 3 Kazanımları

Düzey 4 Kazanımları

​Düzey 5 Kazanımları

VAP Ön Öğreni Tespitinin Uygulandığı Alanlar

Tüm derslere yönelik çalışmaların sürdürüldüğü uygulama, mevcut haliyle Varlık Lisesi bünyesinde şu alanlarda gerçekleştirilmektedir:

Katılım ve Başvuru Süreci

Uygulamanın birinci aşaması sosyal sorumluluk projesi kapsamında Varlık Lisesi’ne başvuruda bulunan ilgili herkese açıktır. İkinci ve üçüncü aşama sınavlarına katılım ise Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlerinin onayıyla gerçekleştirilir.
Başvuru ve katılım sürecine ilişkin esaslar şu şekildedir:


Not! Pandemi günleri nedeniyle VAP ÖTS başvuruları güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulmuştur.