Şimdi, kayıt zamanı!

Eğitim dünyasında niteliğin esas olması için ilkelerimiz, duyarlılıklarımız, değerlerimiz, çabalarımız ve erdemlerimizle, adımlarımızı özenle attığımız varoluş yolculuğumuzda yer almak için 2023-2024 öğrenim yılı kayıtlarımız 2 Ocak’ta başlıyor!

Varlık Lisesi yönetimi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2023-2024 öğrenim yılı kayıt süreci aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.

Kayıt görüşmelerinin başlangıcı

Okulumuzda 2023-2024 öğrenim yılı kayıt görüşmelerine yönelik 21 Aralık 2022 tarihi sonrasında randevular kabul edilmeye başlanacaktır.

Kayıt işlemlerinde kayıt yenileme süreçleri onaylanan öğrenci velileriyle yapılacak işlemler doğrudan halkla ilişkiler birimimizce, ilk kayıt görüşmeleri ise eğitim koordinatörlüğümüzce yürütülecektir.

Okulumuzda 10 Şubat’a dek kayıt koruması altında tutulacak iç kayıt işlemlerine ilişkin tüm görüşmelerin 15 Ocak 2023’te tamamlanması planlanmış olup, bu planlamaya göre ilgili öğrenci velilerine yönelik randevular 19 Aralık 2022 tarihinden itibaren halkla ilişkiler birimimiz tarafından verilecektir.

Varlık Lisesi | Eğitimin 6N’si tanıtım videosu

Kayıt kabul işlemleri

Okulumuzda iç kayıt işlemleri Eğitim Koordinatörlüğümüzce belirlenen prosedür kapsamında yürütülmektedir. İlk kayıt işlemlerinde ise kayıt talebinde bulunan öğrencilerin

  • LGS’de ilk %18’lik dilim içinde yer alması
  • Varlık Lisesi bursluluk sınavında en az 300 puan alması
  • VAP-ÖTS 1. Aşama skorunun en az 300 olması

koşullarından en az birini sağlaması gerekir.

Kontenjan kısıtlamalarımız nedeniyle kayıt koşullarını sağlamak kaydıyla

  • Varlık Lisesi öğretmeni
  • Varlık Lisesi çalışanı
  • Varlık Lisesi eski öğretmeni ya da çalışanı
  • Varlık Lisesi mezunu ya da öğrencisi
  • Varlık Lisesi velisi

tarafından refere edilen öğrencilere öncelik tanınır.

Öğrenim ücretlerimiz

2023-2024 öğrenim yılına ilişkin birinci erken kayıt dönemi ücretlerimiz 21 Aralık tarihinde açıklanacaktır. Diğer kayıt dönemlerimize ilişkin açıklama takip eden süreçte en geç 2 Ocak 2023 tarihinde açıklanacaktır.

Öğrenim ücretlerimiz ve indirim haklarınıza ilişkin bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.


Felsefe kökenli bir eğitimin uygulanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için var ettiğimiz Varlık’ımızın varoluş öyküsüne katılacak yeni öğrencilerimizi ve velilerimizi heyecanla bekliyor, Varlık’ımıza gösterilen ilgi ve güven için teşekkür ediyoruz.

Varlık Lisesi Yönetimi

Tavsiye Edilen Yazılar