Şimdi de tüm çalışanlarımıza +1 maaş ikramiye!

Geçtiğimiz öğretmenler gününde tüm öğretmenlerimize bir hak olarak tanımladığımız +1 maaş ikramiye hediyemizi, bugün, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramında tüm çalışanlarımız için de bir hak olarak tanımlıyoruz!

Artık Varlık Lisesi çalışanlarına her 1 Mayıs’ta +1 maaş ikramiye bir haktır!

Felsefe kökenli bir eğitim anlayışının uygulanması ve yaygınlaşması için her geçen geliştirerek sürdürdüğümüz Varlık Akademi Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz birçok akademik ve pedagojik uygulamanın yanı sıra Varlık’ımızın aktörleri olan öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte en öncelikli ve en önemli konumuz olan eğitime bir bütün olarak odaklanabilmek için kuruluşumuzdan itibaren nitelikli bir özel eğitim kurumu olmanın sorumluluğunu tümüyle üstlenmeye devam ediyoruz.

Bu doğrultuda kuruluşumuzdan itibaren öğrencilerimizin nitelikli özel okul devamlılığını sağlamak için daima velilerimizi mümkün olduğu ölçüde ekonomik olarak koruyarak hareket ettik. Bu kapsamda özel okul sektöründe ayrı bir gider kalemi olarak velilerimiz üzerinde ciddi bir ekonomik yük olan öğrencilerimizin kitap, okul kıyafeti ve okul içi etkinlik giderlerinin büyük çoğunluğunu -ve bazı yıllarda tamamını- kendi kurumsal bütçemizden karşıladık.

Daha sonra çoktandır yapmayı planladığımız ve olanaklarımız elverdiği ilk anda, bizzat bu sektörün içinden gelen iki öğretmen tarafından kurulan bir kurum olarak pek çok meslektaşımızın mağduriyetlerle dolu bir meslek hayatına mahkum edildiği bir sektöre hem bir tepki hem de bir örnek olması için 24 Kasım Öğretmenler Gününden itibaren her öğretmenler gününde +1 maaş ikramiyeyi tüm öğretmenlerimize bir hak olarak tanımladık ve derhal uygulamaya başladık.

Ve bugün, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramında, Öğretmenler Gününde tüm meslektaşlarımız için bir hak olması dileğiyle var ettiğimiz uygulamamızı, tüm çalışanlarımız için de genişletiyoruz.

Tüm özel ve kamu kurumlarınca örnek alınması dileğiyle…

Başta Varlık’ımızın bugününe ulaşmasında çok değerli emekleri olan çalışanlarımız olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

Yaşasın 1 Mayıs!

Varlık Lisesi Yönetimi

Tavsiye Edilen Yazılar