Skip to content

Varlık Lisesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

Varlık Lisesi, kuruluş amaçları doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve gerçekleştirmek noktasında düzenli çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiren bir eğitim kurumudur. Bu yüzden öğrencilerimizle yalnızca dersler özelinde yan yana gelen bir özel okul olmayı benimsemediğimiz gibi, yalnızca kendi öğrencilerimizle ilgilenen bir özel lise  olmayı da asla benimsemiyoruz. Bu yaklaşımımızın öncelikle Ankara özel lise ve özel okul sektörü içinde daha sonrasında ise Türkiye genelindeki diğer özel liseler ile özel okullar tarafından da benimsenmesini ve benzer çalışmaların yapılmaya başlanmasını ya da hali hazırda yapılan çalışmaların hem nitelik hem de nicelik olarak artmasını diliyor ve bu yöndeki anlamlı ve nitelikli her işbirliği önerisine açık davranıyoruz.

Bu şekilde hem katılımcı yurttaşlık bilincini yeşertmek ve geliştirmek hem de dezavantajlı insanlar, gruplar ve canlılar için olanaklar üretmeyi öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görerek;

  • ilk yılımızdan itibaren başarı burslarının yanı sıra hiçbir akademik koşul gözetmeksizin ihtiyacı olan öğrencilere yönelik ihtiyaç bursları da veriyoruz…
  • yine ilk yılımızdan itibaren büyük bir belirsizlik atmosferinin hakim olduğu üniversite tercih dönemlerinde uzman eğitim koordinatörlerimizle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her yıl binlerce öğrenciye ve velilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz…
  • 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlayan ve halen sürdürdüğümüz Varlık’ın Sesi projemizle, görme engelli çocuk bireylerin nitelikli çocuk edebiyatı eserlerine ulaşmasına destek oluyoruz…
  • kuruluşumuzdan itibaren Varlık Lisesi’nin bahçesine konuk olan kedilerden başlamak üzere, 2013-2014 eğitim öğretim yılında projelendirdiğimiz ve gönüllü öğretmenlerimizin destekleriyle sürdürmekte olduğumuz çabamızla, gerek kendi bahçemizde yaşayan gerekse yakın çevremizdeki sokak hayvanlarının gıda ve sağlık gereksinimlerine destek oluyor ve onlarla çok keyifli vakitler geçiriyoruz…
  • gerek kendi bünyemizde gerekse çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde düzenlediğimiz etkinliklerimizin birçoğunu halka açık bir şekilde gerçekleştiriyor ve bu şekilde eğitim kurumlarının öncelikli amaçlarından biri olan entelektüel paylaşım ortamlarının artırılmasına katkı sunmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz…
  • çeşitli eksikleri bulunan okullara ve bu okullardaki öğrencilere yönelik bir takım eğitim materyallerinin temin edilmesi, deneme sınavı, ön öğreni tespit sınavı gibi çeşitli ölçme değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirilmesi noktasında tüm ekonomik yükümlülüğü üzerimize alarak ekonomik olanaklarımız elverdiği ölçüde yardımcı olmaya çabalıyoruz…  

Varlık Lisesi olarak kuruluşumuzun en temel amacı olan felsefe kökenli bir eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında da 2018 Aralık ayından itibaren eğitim ve öğrenime ilişkin tüm birikim, deneyim ve ürünlerimizi ilgili herkesle paylaşıyoruz…

Sosyal sorumluluk projelerimize ilişkin öneri ve talepleriniz için kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz. 

2020 LGS Tercih Danışmanlığı

Öğrenim hayatının en önemli geçiş aşaması olan lise eğitimine ilişkin sağlıklı bir tercih yapabilmek için Varlık Lisesi eğitim koordinatörleri tarafından yürütülecek olan lise tercih danışmanlığı
devamı

VAP Ön Öğreni Tespit Sınavı

VAP Ön Öğreni Tespiti, öğrencilerin geçmiş öğrenim kazanımlarına yönelik hazırlanan bir ölçme değerlendirme sınav sistemi ve bu sınavlardaki sonuçlar üzerinden söz konusu öğreni eksikliklerinin giderilmesine
devamı