Okulum Temiz Belgesini Aldık

Okulların daha iyi koşularda açılabilmesi ve eğitim hizmetlerinin yeni normale uyum sağlayabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında temmuz ayında yapılan işbirliği üzerine hayata geçirilen Okulum Temiz Projesine ilişkin başvurumuza müteakip yapılan denetimler sonucunda kurumumuz Okulum Temiz Belgesini almaya hak kazanmış ve söz konusu belge TSE tarafından okulumuza iletilmiştir.

Pandemi sürecine katkı sunmak isteyen okulların gönüllü olarak başvuru yapabildiği ve geçtiğimiz temmuz ayında MEB ve TSE tarafından hazırlanarak yayımlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzunda yer alan şartları yerine getirmeleri durumunda almaya hak kazandıkları Okulum Temiz Belgesi, Kovid-19 hastalığının bulaş riskini engellemek için bakanlıkça belirlenen tüm önlemleri yerine getiren kurumlara verilmektedir.

Tavsiye Edilen Yazılar