Okullar asla kapanmasın!

Bir insan yaşamında bir şeylerin biterken yeni bir şeylerin başladığı geçişler bulunur. Geçmişimiz ile geleceğimiz arasında hem bir kopuşa hem de yeni tür bir bağlantıya sebebiyet veren zamanlardır geçişler. Bir tanışma, bir kitap, bir film, bir tat, bir acı, bir his, bir düşünce, bir olay, zihnimizde anında beliriveren bir fikir, küçük, küçücük bir tesadüf gibi şeyler var eder bu geçişleri. Ve ilginç bir şekilde böyle bir geçiş döneminde yaşamaya başladığımızı hemen her birimiz şu ya da bu şekilde derhal fark ederiz. Çünkü bu geçiş zamanlarına sebebiyet veren şeyleri derhal idrak etmek gibi oldukça ilginç bir bilincimiz vardır bünyemizde.

Evet, hemen her insanın hayatında geçişler olur, bununla birlikte çok az insanın hayatındaki geçişler, yalnızca kendi kişisel yaşamının değil aynı zamanda tüm bir dünyanın geçişini de taşır içinde. İşte sizler de henüz başlarında bulunduğunuz yaşam serüveniniz içinde böyle bir geçişi yaşayan o çok az insanlardan biri oldunuz şimdiden.

Kuşkusuz her biriniz Kovid-19 pandemisinin neden olduğu kriz geride kaldığında kendinizi nelerin beklediğini merak ediyorsunuzdur. Gelgelelim bu kriz bizlerin olduğu gibi sizlerin de bir parçası oldu şimdiden. Şimdiden koskocaman bir geçişi sığdırdınız yaşamlarınızın içine.Evet, bugün itibariyle oldukça uzun süredir olağan okul eğitiminizden uzak kaldığınız bir süreç sonrasında yan yanayız sizinle… Bugünden itibaren bir salgın hastalık döneminde eğitim hayatınızı birlikte, yüz yüze yürütmek için yol almaya başlıyoruz.

Böylesi bir olağanüstü dönemde öğretmenleriniz olarak elbette ki ilk önceliğimiz, sizlerin kişisel güvenliğini ve sağlığını korumak olacaktır. Bununla birlikte unutmamalısınız ki, salgın koşullarında sağlıklı bir eğitim ortamının var edilebilmesi için, bizlerin sizlere yapacağımız yardımlar kadar sizlerin de bizlere yardım etmesi esastır. Bu yüzden birlikte yaşama alanımız olan okulumuzda titizlikle bizlere eşlik etmenizi umuyor ve bekliyoruz.

Her ne kadar önceliğimiz sizlerin ve bizlerin sağlığı olsa da, birer öğretmen olarak önem verdiğimiz en başat konu, yani yan yana oluşumuzun esas konusu daima sizlerin eğitim hakkıdır. Eğitim, insanlık tarihinin en önemli projesidir ve bu yüzden bir insan yaşamında her şeyi değiştirebilme gücüne sahip en değerli haktır. Bu hakkınızı en verimli şekilde kullanabilmeniz için öğretmenleriniz olarak bizler, üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye koşulsuzca hazırız. Aynı hazır bulunuşun bu değerli hakkı kullanmak isteyen sizlerde de olmasını umuyor, diliyor ve bekliyoruz.

Bir amacı, bir içeriği, bir yöntemi, bir zamanı, bir sonucu olan eğitimin bir de mekânı vardır elbette. Ve bu mekânların içinde de en yaygını ve en bilinedir okul. Okulunuza, okulumuza, Varlık’ımıza yeniden hoş geldiniz!
Verimli ve keyifli bir öğrenim yılı dileğiyle…

Varlık Lisesi Öğretmenleri

Tavsiye Edilen Yazılar