Nami Başer, Nami Başer Kütüphanesi’nde

Kütüphane Haftası dolayısıyla okul kütüphanemize adını veren Prof. Dr. Nami Başer’le, Nami Başer Kütüphanesi’nde yaptığımız röportajı youtube kanalımızda yayımda.

Eğitim koordinatörlerimizden Ali Apaydın’ın gerçekleştirdiği röportajda Nami Başer’in yaşam öyküsüne ilişkin serbest bir gezinti yaptık. Röportajımızı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Nami Başer Hakkında

Nami Başer, 24 Eylül 1950’de Bursa’ın sahil kasabası Mudanya’da dünyaya gelmiştir. Felsefe başta olmak üzere, edebiyat, sinema, tiyatro gibi pek çok entelektüel alanda çalışmaları bulunan Başer, baba tarafından Giritli, anne tarafından ise Gürcü asıllıdır.

1924 yılındaki Mübadele kapsamında Türkiye’ye gelen Girit Kandiyalı Mehmet Başer ile İstiklal Savaşı Gazisi Batumlu Süleyman Torunoğlu’nun kızı Nigar Torunoğlu’nun ikinci çocuğu olan Başer, Mudanya’daki ilkokul eğitimi sonrasında, orta öğrenim ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde burslu olarak tamamlamıştır.

Galatasaray Lisesi’nde 8 yıllık öğrenim hayatında yaklaşık 16 tiyatro oyununa imza atan Başer, bu dönemde Türkçe ve Fransızca oyunlarda sahne almış ve bu dönemde Şevket Altuğ, Haldun Taner gibi oyuncularla tanışmıştır.

Galatasaray Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Başer, lisenin tarihinde Tevfik Fikret’ten sonra en iyi not ortalamasına sahip öğrenci olarak yer almıştır. Lise mezuniyet yılında Türkiye’ye ve Galatasaray Lisesi’ne özel bir ziyaret gerçekleştiren dönemin Fransız Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’ün okul birincisi olması nedeniyle özel bir burs hakkı tanıdığı Başer, bu bursla Strasbourg Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat Bölümlerinde eğitim almaya başlamıştır.

Fransa’daki eğitimi boyunca başta Jean-Luc Nancy olmak üzere Jacques Derrida, Roland Barthes gibi Fransız filozoflarla tanışma olanağı bulan Başer, lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans eğitimini de Fransa’da tamamlar. Felsefe bölümünde Jean-Luc Nancy’nin danışmanlığında Kant üzerine yüksek lisans tezini hazırlayan Başer, edebiyat alanındaki yüksek lisans tezini ise Flaubert üzerine hazırlamıştır.

Doktora eğitimi sürecinde Strasbourg Üniversitesinden Paris’teki Vincennes Üniversitesine (Paris-8) geçen Başer, burada doktorasını edebiyat alanında Rimbaud, felsefe alanında ise Hegel ve Marx ilişkileri üzerine yapmıştır.

Doktora eğitimi sonrasında Türkiye’ye geri dönen Başer, felsefe, edebiyat ve psikanaliz üzerine çalışmalarını sürdürmüş ve sürdürmektedir.

Lacan adlı eseriyle psikanalize yönelik farklı bir yaklaşım geliştiren Başer, bu alanda Roudinesco tarafından yazılan iki eseri (Her Şey ve Herkese Karşı Lacan, İçimizdeki Karanlık Yan) Türkçeleştirmiştir.

Başta Monokl Yayınları olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği etkinliklerde, Roudinesco, Hoffmann, Meignand, Major gibi psikanalistlerle Antonio Negri, Jean-Luc Nancy, Alain Badiou, Jacques Rancière gibi filozofların sunumlarına simültane çeviriler yapmıştır.

Türkiye’deki yaşamı boyunca, turist rehberliği, Fransızca öğretmenliği gibi işlerde çalışan Başer, ayrıca pek çok çeviri ve telif makaleler kaleme almıştır.

Türkiye’de yaklaşık 10 yılda alınan diplomayı Fransa’da 6 yılda aldığı için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik işlemleri yapılamayan Başer, bu sebepten İstanbul Üniversitesi’nde yeniden yüksek lisans ve doktora eğitimi almış ve prosedürdeki denklik sorunuyla tam 25 yıl uğraşmıştır.

1993 yılında göreve başladığı Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümünden 2017 yılında emekli olan Başer, günümüzde Okan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünde Metinlerle Dünya Tiyatro Tarihi dersi vermektedir.

İlk edebi denemelerini lise yıllarında kaleme almaya başlayan Başer, Maupassant, Rimbaud, André Gide, Mallarmé gibi Fransız edebiyatının önde gelen yazarlarından birçok çevri yapmış, edebiyat eserlerinden uyarladığı birçok tiyatro oyununu sahneye taşımıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış birçok telif ve çeviri metni bulunan Başer’in Evsizlik Defterleri adında şiir, öykü, roman, günlük ve deneme gibi birçok edebi türün bir arada harmanlandığı özgün bir eseri de yayımlanmıştır. Başer, 2004 – 2010 yılları arasında Afife Jale Tiyatro Ödülleri jürisinde de yer almıştır.

Telif Eserleri | Kitap ve Makaleler

 • Lacan, Say Yayınları
 • Evsizlik Defterleri, Periferi Yayınları
 • Proust et Tanpınar: Recoupement et Ecarts, Regards croisés franco-turcs sur l’oeuvre de Marcel Proust | Proust ve Tanpınar: Geçiş ve Sapmalar, Franco-Türklerin Marcel Proust’un Çalışmaları Üzerine Görüşleri
 • Cinsellik Muamması | Psikanalizin Kendisi Queer Değil Mi?
 • Kant Sonrası Metafizik | Derrida: Husserl Fenomolojisiyle Heidegger Ontolojisinden Farklı Bir Metafizikten Çıkış
 • Narsisizm ve Yaratıcılık
 • Hegel contre Hegel | Hegel Hegel’e Karşı
 • Levinas entre Heidegger et Derrida | Heidegger ve Derrida Arasında Levinas
 • Hegel’in Rahatlığı
 • Hegel Sonrası Estetik Sorunu

Çevirileri | Kitap ve Makaleler

 • Roudinesco, Elisabeth; İçimizdeki Karanlık Yan, Sapıklığın Tarihi, Say Yayınları
 • Roudinesco, Elisabeth; Her Şeye ve Herkese Karşı Lacan, Metis Yayınları
 • Gillot, Pascale; Althusser ve Psikanaliz, Epos Yayınları
 • Levinas, Emmanuel; Ölüm ve Zaman, Ayrıntı Yayınları
 • Blanchot, Maurice; Öteye Adım, Yok Ötesi, Ayrıntı Yayınları
 • Genet, Jean; Zenciler, Ayrıntı Yayınları
 • Jean, Georges; Yazı, İnsanlığın Belleği, Yapı Kredi Yayınları
 • Vezzosi, Alessandro; Leonardo da Vinci, Evren Bilimi ve Sanatı, Yapı Kredi Yayınları
 • Abensour, Miguel; Devlete Karşı Demokrasi, Epos Yayınları (Zeynep Gambetti’yle birlikte)

Tavsiye Edilen Yazılar