Kalem ve Fırça

Edebiyat ve resim, anlatım malzemeleri farklı olan sanatlar olsa da geçmişten günümüze kadar birbirine ilham olmuş ve birbirini etkilemiştir. Edebiyat resmin, resim de edebiyatın sanatsal imkânlarından yararlanmıştır. Kimi zaman bir şairin dizelerini bir tablonun içinde kimi zaman da bir ressamın çizgilerini, ışık oyunlarını bir şiirde görmek mümkündür. Hatta bir şairin tablo karşısındaki duygularını anlattığı, bir roman kahramanının ressamın çizgileriyle şekillendiği de görülmektedir. Bu nedenle resim ve edebiyatın yolu birçok kez kesişmiştir.

Edebiyat ve resim arasındaki bu kesişimi ressamların ve şairlerin eserleri üzerinden anlatmayı amaçladığımız “Kalem ve Fırça” adlı etkinlikte öğrencilerimiz; Görsel Sanatlar öğretmeni Kübra Bıyık, Edebiyat öğretmenleri Bahar Palabıyık ve Deniz Verimli’nin danışmanlığında birçok ressam ve şairi yan yana getiriyor.

Etkinlik kapsamında öğrencilerimiz; ressamların tablosunu çözümleyerek tablodaki imgelerin, tabloda kullanılan tekniklerin veya ressamın sanat anlayışının şairler üzerindeki etkisini tespit edip ilgili tablolardan ve ressamlardan ilham alan şairlerin eserlerini örnekliyor.

Kelimeleri ve çizimleri bir araya getiren öğrencilerimizin çalışmalarını sosyal medya platformlarımızdan izleyebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar