Dünyayı çocuklara verelim!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını öğrencilerimiz Görsel Sanatlar öğretmenimiz Kübra Bıyık’ın danışmanlığını yaptığı sözlü tarih çalışmasıyla kutladılar.

Öğrencilerimiz, aile üyelerinin kendi çocukluklarında oynadıkları oyunlara ilişkin yaptıkları sözlü tarih çalışmasında, ebeveynlerinin söz konusu oyunlarla ilgili anılarını kayıt altına alarak bu kayıtlardan hareketle birer poster sunum çalışması da gerçekleştirdiler.

Türkiye’deki çocukluk tarihinin belirli duraklarını hatırlamak ve anlamak için yürütülen etkinlik kapsamında hazırlanan poster sunumlarında Türkiye’nin çocukluk tarihinde 60’lardan bu yana geniş bir yer kaplayan Cin Ali karakterini kullanan öğrencilerimiz, Cin Ali’yle büyüyen neslin oyunlarını bugünün çocuklarına yine Cin Ali’yle, Cin Ali’yi de hatırlatarak tanıtmak istedi.

Etkinlik kapsamında öğretmen Rasim Kaygusuz’un hayat verdiği Cin Ali karakterinin kullanımına izin veren Cin Ali Vakfı yöneticilerinden Nevin Kaygusuz-Apaydın’a ve projeye katılan öğrencilerimize ve velilerimize içtenlikle teşekkür ediyor tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyoruz.

Tavsiye Edilen Yazılar