Çevrimiçi Bursluluk Sınavı

2021 – 2022 eğitim öğretim yılı için özel lise kayıt işlemlerinde geçerli olacak çevrimiçi bursluluk sınavımız 20 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Moodle sistemimiz üzerinden yapılacaktır.

Aşağıdaki form üzerinden çevrimiçi bursluluk sınavımıza başvuru yapabilir, sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere takip eden metin boyunca inceleyebilirsiniz.

Varlık Lisesi Çevrimiçi Bursluluk Sınavı Başvuru Formu

Not: Çevrimiçi sınav hazırlıklarının tamamlanabilmesi için buradaki form 16 Şubat günü saat 10.00’da kaldırılmıştır. Sisteme tanımlanabilmeniz için başvurularınızı en geç 17 Şubat saat 12.00‘a kadar doğrudan okulumuzla iletişime geçerek yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

20 Şubat 2021 Cumartesi günü okulumuzun Moodle sistemi üzerinden gerçekleştirilecek çevrimiçi bursluluk sınavımıza Ankara iline bağlı Çankaya ilçesi ile Çankaya çevresindeki ilçelerdeki resmi ve özel okullarda öğrenim görmekte olan 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.

Sınav başvuruları için son tarih 15 Şubat 2021‘dir. Sınava kurumsal ve bireysel olmak üzere iki şekilde başvuru alınacaktır. Kurumsal başvurular, kurum temsilcileri tarafından Halkla İlişkiler Birimimize şahsen; bireysel başvurular ise ilgili öğrenci ve/veya velisi tarafından telefon ve e-posta bildirimi ile bu sayfadaki form üzerinden yapılabilir.

Çevrimçi bursluluk sınavımıza katılım tümüyle ücretsizdir. Kurumumuz tarafından öğrenci ve/veya veliden sınavın herhangi bir aşamasına ilişkin hiçbir ücret talep edilmez.

Sınav Kuralları

Sınav başvurusu kabul edilen öğrenciler, kendilerine ait kullanıcı adı ve şifre bilgisiyle sınav saatinden en az 5 dakika önce Özel Varlık Anadolu Lisesi Moodle platformunda giriş yapmak zorundadır.

Sınav esnasında internet bağlantısının kesilmesi veya başka bir nedenle internet hattının (IP) değiştirilmesi gerektiğinde Özel Varlık Anadolu Lisesi telefonla aranarak haber verilmeli ve değişiklik için izin alınmalıdır.

İnternet bağlantısı kopan öğrenci, durumunu hemen Özel Varlık Anadolu Lisesi yetkililerine önceden kendisine bildirilen telefon numaraları üzerinden ulaşarak bildirmelidir.

Çevrimiçi sınav süresince öğrenci tek başına, sessiz ve kapalı ortamda bulunmalı, sınav güvenliği ile ilgili bir ihtiyaç halinde Özel Varlık Anadolu Lisesi yetkilisine bulunduğu ortamı gösterecek şekilde hazır olmalıdır. Öğrencinin bulunduğu ortamı göstermeme hakkı vardır. Bununla birlikte Özel Varlık Anadolu Lisesi yetkililerinin sınav güvenliği konusunda bir şüphesi olması halinde öğrencinin bilgisayar log kayıtlarının ölçme değerlendirme komisyonu tarafından incelenebilir.

Öğrencilerin sınavda ilk 30 dakika ile son 15 dakika içinde çevrimiçi sınav platformundan çıkmamaları esastır. Sınav esnasında kendi isteğiyle çevrimiçi sınav platformunu terk eden öğrenci hiçbir şekilde tekrar sınava dâhil edilemez. Sınav sonunda soru kitapçıkları öğrencilere gönderilmeyecektir.

Sınavın Geçersiz Sayılacağı Haller

Özel Varlık Anadolu Lisesi Moodle platformunda çevrimiçi sınav süresince sınava katılım sağlanan bilgisayar tarayıcısında (browser) yalnızca sınav ekranının açılmasına izin verilir. Sınav esnasında sınav ekranını kapatan, küçülten ya da başka bir ekrana geçmeye çalışan kişilerin bağlantıları sistem tarafından otomatik olarak kesilecek ve sınavları iptal edilir.

Ayrıca çevrimiçi sınav esnasında;

 • başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girme
 • başvuru esnasında belirtilen bilgilerle sınav başlangıcında belirtilen bilgilerin birbiriyle uyuşmaması
 • öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması,
 • çevrimiçi sınavın teknik hilelerle manipüle edilmesi
 • öğrenci tarafından sınav esnasında sisteme tanıtılan bilgisayarın dışında akıllı telefon, bilgisayar ya da tablet gibi diğer teknolojik cihazlar yardımıyla kopya çekilmesi
 • İnternet bağlantısı kopan öğrencinin bağlantısının kopmasına müteakip 5 dakika içinde yetkililere durumu bildirmemesi
 • sınava ilişkin öğrencinin yönetmelik/yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi

hallerinde ilgili öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Çevrimiçi sınavı manipüle etmek, hile yapmak vb gibi kasıtlı eylemlere ilişkin Özel Varlık Anadolu Lisesi hukuki haklarını saklı tutar.

Sınavın Ertelenmesi ve Tekrarı

Çevrimiçi sınav esnasında,

 • internet ağının ülke geneli ya da Ankara özelini etkileyecek tarzda saldırıya uğraması ve onarımı ile etkilerinin kısa sürede giderilememesi
 • öğrenciye bağlı olmayan lokal internet kesintilerinde, gerekli mazeretin teknik olarak Özel Varlık Anadolu Lisesi tarafından onaylanması
 • sınav esnasında üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından kaynaklı sınavın uygulanmasına olanak tanımayacak düzeyde teknik sorunlar yaşanması

hallerinde okulumuz tarafından sınav ertelenebilir ya da sınav bitimi sonrasında yapılan inceleme üzerinden tekrar edilme kararı alınabilir. Sınavın ertelenmesi ya da tekrar edilmesine ilişkin karar Özel Varlık Lisesi yetkilileri tarafından yaşanan sorunlara ilişkin yapılan araştırma sonrasında ilgi yönetmeliklere uygun olacak şekilde yapılır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sınav sonuçları en geç 27 Şubat 2021 Cumartesi günü açıklanacaktır. Sonuçlar internet sitemizde öğrencilerin kullanıcı kodları belirtilerek ilan edilecek olup ayrıca sınava katılan öğrencilere ve velilere kısa mesaj yoluyla da iletilecektir.

Sınav sonucunda elde ettiği başarıyla burs almaya hak kazanan öğrenciler ile velileri başta olmak üzere sınav sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin görüşme yapmak isteyen tüm öğrenciler ve velilelere koordinatörlerimiz tarafından randevu verilecektir.

Burs Hakkı Kazanma Şartları

Sınav sonucunda 500 tam puan üzerinden

 • en az 450 puan alarak birinci olanlar %100,
 • en az 440 puan alarak ilk ikide yer alanlar %75,
 • en az az 420 puan alarak ilk üçte yer alanlar %50,
 • en az 410 puan alarak ilk dörtte yer alanlar %25,

burs hakkı elde ederler.

Bursluluk hakları için barem puanları geçmek ve ilgili sıralama şartlarını taşımak zorunludur. Bursluluk haklarından faydalanabilmek için ilgi öğrencinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Özel Varlık Anadolu Lisesi’ne en geç 15 Mart 2021 tarihine kadar kayıt olması esastır.

Okulumuzda burs ödüllerinin doğurduğu hak sadece öğrenim ücretini kapsar. Bu hak, ilgili öğrencinin başarısının sürdüğü müddetçe lise eğitiminin bitimine dek devam eder. Burs hakkı elde eden öğrenciler için sadece yıllık öğrenim ücreti okul tarafından karşılanır. Burs hakkı yıllık öğrenim ücreti dışında, yemek, servis, harçlık vb ücretlerini içermez.

Burs hakkı kazanan öğrencilerin burs hakları lise eğitimlerinin bitimine dek başarılarını sürdürdüğü sürece devam eder. Burslu öğrencilerin başarı kriteri burs kazanılan yıldan itibaren alınan her karnede hiçbir zayıfın bulunmaması ve her yıl yılsonu başarı puanının (YSBP) 100 üzerinden 90 ve 90’ın üzerinde olması yönündedir.

Kurumumuzda burstan yararlanacak öğrenci sayısı her grup düzeyinde en fazla 4 olacak şekilde belirlenmiştir. Bununla birlikte eğitim koordinatörlerimiz gerekli görmeleri durumunda bu sayıyı artırabilir.

Burs hakkı kazanan öğrencinin mevcut okulunda disiplin kaydının bulunması, Özel Varlık Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmeye başladığı süreçten sonra disiplin suçu işlemesi ya da burs sürekliliği için gerekli akademik başarı şartını yerine getirememesi durumunda bursluluk hakkı iptal edilir. Bununla birlikte, burs kazanmış öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri bursluluk dönemini kapsayan öğrenim süreci boyunca (bu öğrenim sürecinin öncesi ve sonrası dâhil olmak üzere) burs miktarına ilişkin konularda hiçbir maddi yükümlülük taşımazlar.

Eşitlik Durumunda Uygulanacak Olan Esaslar

Sınav sonucunda eşit puan alarak bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin bir önceki yılki yılsonu başarı puanları (YSBP) tespit edilir. Ardından velilerin gelir durumlarını belgelendirerek beyan etmeleri istenir. Bu belgelerden hareketle; 1 asgari ücret ve altında geliri olan velinin öğrencisine 100, 1 asgari ücret ile 2 asgari ücret geliri olan velinin öğrencisine 75, 2 asgari ücret ile 3 asgari ücret geliri olan velinin öğrencisine 50 puan verilir. 3 asgari ücret üstüne puan verilmez. Söz konusu bu puanlar her bir öğrenci için toplanarak bu toplam sonucunda en yüksek puanı olan öğrenci veya öğrenciler arasında sıralama yapılır. Bu işlem sonucunda da eşitlik halen bozulmazsa öğrencilerden yaşça küçük olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik halen bozulmuyorsa, ilgili öğrenci ve velilerle bir toplantı düzenlenerek ortak bir karar alınması sağlanır.

Sınavın Kapsamı ve Biçimi

Sınav soruları; ilgili tüm sınıflar için 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanan MEB programına uygun olarak birinci dönem bitimi sonuna dek işlenen konularla sınırlıdır. Sınavda öğrencilerin geçmiş kazanımlarına ilişkin sorular da sorulabilir.

Çevrimiçi sınav çoktan seçmeli, eşleştirme, açık uçlu vb şekilde hazırlanan karma sorular üzerinden uygulanır. Sınavlar tüm gruplarda toplamda 60 soru üzerinden yapılacaktır. Bu soru sayılarının zümrelere ve branşlara göre dağılımı şu şekildedir:

 • 8. sınıflar için; 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri ve 15 Sosyal Bilimler olmak üzere toplam 60 soru
 • 9. sınıflar için; 15 Türk Dili ve Edebiyatı, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri (5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji), 15 Sosyal Bilimler (8 Tarih, 7 Coğrafya) olmak üzere toplam 60 soru
 • 10. sınıflar için; 15 Türk Dili ve Edebiyatı, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri (5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji), 15 Sosyal Bilimler (5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe) olmak üzere toplam 60 soru
 • 11. sınıflar için; 15 Türk Dili ve Edebiyatı, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri (5 Fizik, 5 Kimya, 5 Biyoloji), 15 Sosyal Bilimler (5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe) olmak üzere toplam 60 soru

Sınav süresi tüm gruplar için 100 dakikadır. Sınav sonuçları soruların puan dağılımına ve soru türüne göre yapılır. Sınav esnasında her sorunun puan değeri açıkça belirtilir.


Bursluluk sınavlarımıza katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

Tavsiye Edilen Yazılar