Bursluluk ve Kayıt Kabul Sınavı

Özel Varlık Anadolu Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı bursluluk ve kayıt kabul sınavı 27 Mart 2021 Cumartesi günü günü yapılacaktır. Aşağıdaki form üzerinden bursluluk sınavımıza başvuru yapabilir, sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere takip eden metin boyunca inceleyebilirsiniz.

Varlık Lisesi Bursluluk ve Kayıt Kabul Sınavı Başvuru Formu

Başvuru süresi dolduğu için başvuru formumuz kaldırılmıştır.

Başvuru Koşulları

27 Mart 2021 Cumartesi günü okulumuzda gerçekleştirilecek bursluluk ve kayıt kabul sınavımıza Ankara iline bağlı Çankaya ilçesi ve çevre ilçelerdeki resmi ve özel okullarda öğrenim görmekte olan 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.

Sınav başvuruları için son tarih 26 Mart 2021‘dir. Sınava kurumsal ve bireysel olmak üzere iki şekilde başvuru alınacaktır. Kurumsal başvurular, kurum temsilcileri tarafından Halkla İlişkiler Birimimize şahsen; bireysel başvurular ise ilgili öğrenci ve/veya velisi tarafından telefon ve e-posta bildirimi ile bu sayfadaki form üzerinden yapılabilir.

Bursluluk ve kayıt kabul sınavımıza katılım tümüyle ücretsizdir. Kurumumuz tarafından öğrenci ve/veya veliden sınavın herhangi bir aşamasına ilişkin hiçbir ücret talep edilmez.

Sınavda Uygulanacak Kurallar

 1. Sınav başvurusu kabul edilen öğrenciler, sınav saatinden en az 10 dakika önce Özel Varlık Anadolu Lisesi’nde olmak zorundadır. Sınav başlangıcından 5 dakika önce sınav salonunda bulunmayan öğrenciler sınava kabul edilmeyecektir.
 2. Öğrenciler sınavlara 6 kişilik özel hijyen önlemlerinin alındığı dersliklerde katılacaklardır.
 3. Sınav süresince ve okul binasında bulunulduğu her an maske takmak zorunludur.
 4. Öğrencilerin sınavda ilk 30 dakika ile son 15 dakika içinde sınav salonundan çıkmamaları esastır. Sınav esnasında bu süreler dışında sınavı terk den öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 5. Sınav sonunda soru kitapçıkları öğrencilere gönderilmeyecektir.

Sınavın Ertelenmesi

Pandemi koşulları nedeniyle, yetkili mercilerce alınacak sokağa çıkma yasağı vb durumlar söz konusu olduğunda sınav ertelenebilir. Sınavın ertelenmesine ilişkin karar Özel Varlık Lisesi tarafından yetkili mercilerin belirleyeceği esaslar doğrultusunda alınır ve ertelemeye ilişkin ayrıca duyuru yapılır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sınav sonuçları en geç 3 Nisan 2021 Cumartesi günü açıklanacaktır. Sonuçlar, sınava katılan öğrencilere ve velilerine e-posta ve kısa mesaj yoluyla iletilecektir.

Sınav sonucunda elde ettiği başarıyla burs almaya hak kazanan öğrenciler ile velileri başta olmak üzere sınav sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin görüşme yapmak isteyen tüm öğrenciler ve velilelere koordinatörlerimiz tarafından randevu verilecektir.

Burs Hakkı Kazanma Şartları

Sınav sonucunda 500 tam puan üzerinden

 • en az 450 puan alarak birinci olanlar %100,
 • en az 440 puan alarak ilk ikide yer alanlar %75,
 • en az az 420 puan alarak ilk üçte yer alanlar %50,
 • en az 410 puan alarak ilk dörtte yer alanlar %25,

burs hakkı elde ederler.

Bursluluk hakları için barem puanları geçmek ve ilgili sıralama şartlarını taşımak zorunludur. Bursluluk haklarından faydalanabilmek için ilgi öğrencinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Özel Varlık Anadolu Lisesi’ne en geç 15 Nisan 2021 tarihine kadar kayıt olması esastır.

Okulumuzda burs ödüllerinin doğurduğu hak sadece öğrenim ücretini kapsar. Bu hak, ilgili öğrencinin başarısının sürdüğü müddetçe lise eğitiminin bitimine dek devam eder. Burs hakkı elde eden öğrenciler için sadece yıllık öğrenim ücreti okul tarafından karşılanır. Burs hakkı yıllık öğrenim ücreti dışında, yemek, servis, harçlık vb ücretlerini içermez.

Burs hakkı kazanan öğrencilerin burs hakları lise eğitimlerinin bitimine dek başarılarını sürdürdüğü sürece devam eder. Burslu öğrencilerin başarı kriteri burs kazanılan yıldan itibaren alınan her karnede hiçbir zayıfın bulunmaması ve her yıl yılsonu başarı puanının (YSBP) 100 üzerinden 90 ve 90’ın üzerinde olması yönündedir.

Kurumumuzda burstan yararlanacak öğrenci sayısı her grup düzeyinde en fazla 4 olacak şekilde belirlenmiştir. Bununla birlikte eğitim koordinatörlerimiz gerekli görmeleri durumunda bu sayıyı artırabilir.

Burs hakkı kazanan öğrencinin mevcut okulunda disiplin kaydının bulunması, Özel Varlık Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmeye başladığı süreçten sonra disiplin suçu işlemesi ya da burs sürekliliği için gerekli akademik başarı şartını yerine getirememesi durumunda bursluluk hakkı iptal edilir. Bununla birlikte, burs kazanmış öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri bursluluk dönemini kapsayan öğrenim süreci boyunca (bu öğrenim sürecinin öncesi ve sonrası dâhil olmak üzere) burs miktarına ilişkin konularda hiçbir maddi yükümlülük taşımazlar.

Eşitlik Durumunda Uygulanacak Olan Esaslar

Sınav sonucunda eşit puan alarak bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin bir önceki yılki yılsonu başarı puanları (YSBP) tespit edilir. Ardından velilerin gelir durumlarını belgelendirerek beyan etmeleri istenir. Bu belgelerden hareketle; 1 asgari ücret ve altında geliri olan velinin öğrencisine 100, 1 asgari ücret ile 2 asgari ücret geliri olan velinin öğrencisine 75, 2 asgari ücret ile 3 asgari ücret geliri olan velinin öğrencisine 50 puan verilir. 3 asgari ücret üstüne puan verilmez. Söz konusu bu puanlar her bir öğrenci için toplanarak bu toplam sonucunda en yüksek puanı olan öğrenci veya öğrenciler arasında sıralama yapılır. Bu işlem sonucunda da eşitlik halen bozulmazsa öğrencilerden yaşça küçük olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik halen bozulmuyorsa, ilgili öğrenci ve velilerle bir toplantı düzenlenerek ortak bir karar alınması sağlanır.

Sınavın Kapsamı ve Biçimi

Sınav soruları; ilgili tüm sınıflar için 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanan MEB programına uygun olarak 19 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konularla sınırlıdır. Sınavda öğrencilerin geçmiş öğrenilerine (kazanımlarına) ilişkin sorular da sorulabilir.

Sınav, 8. sınıflarda 4 seçenek, diğer sınıflarda 5 seçenek olacak şekilde çoktan seçmeli sorular üzerinden uygulanacaktır.

Sınavlar tüm gruplarda toplamda 80 soru üzerinden yapılacaktır. Bu soru sayılarının zümrelere ve branşlara göre dağılımı şu şekildedir:

 • 8. sınıflar için; 20 Türkçe, 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimler olmak üzere toplam 80 soru
 • 9. sınıflar için; 20 Türk Dili ve Edebiyatı, 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji), 20 Sosyal Bilgiler (12 Tarih, 8 Coğrafya) olmak üzere toplam 80 soru
 • 10. sınıflar için; 20 Türk Dili ve Edebiyatı, 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji), 20 Sosyal Bilgiler (9 Tarih, 7 Coğrafya, 4 Felsefe) olmak üzere toplam 80 soru
 • 11. sınıflar için;
  • Sayısal gruplarda; 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri (14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji) olmak üzere toplam 120 soru
  • Eşit Ağırlık ve Sözel gruplarında; 40 Türk Dili ve Edebiyatı, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilgiler (14 Tarih, 13 Coğrafya, 13 Felsefe)

Sınav süresi 8, 9 ve 10. sınıf gruplarında 120 dakika, 11. sınıf gruplarında 135 dakikadır.

Kayıt Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Notlar

Sınavlarımıza katılan öğrencilerin kayıt işlemleri 15 Nisan’a kadar yapılacaktır.

20 Şubatta çevrimiçi bursluluk sınavına katılan öğrenciler, bu sınava da katılmaları durumunda, elde ettikleri en yüksek hak üzerinden kayıt işlemleri yapılacaktır. Bu süreç öncesinde kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, daha fazla bir hak elde ettiklerinde, ödeme planları elde ettikleri yeni hak üzerinden güncellenecektir.


Bursluluk ve kayıt kabul sınavlarımıza katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

Tavsiye Edilen Yazılar