Bursluluk – Kayıt Kabul Sınavı 2020

Bir özel eğitim kurumu olarak ilk yılımızdan itibaren gerçekleştirmekte olduğumuz başarı bursları uygulamamıza bu yıl da devam ediyoruz. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı için özel lise kayıt işlemlerinde geçerli olacak bursluluk sınavımız 4 Ocak 2020 günü gerçekleştirilmiştir. Bu sayfada bursluluk sınavımıza ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sınav Tarihi

4 Ocak 2020 Cumartesi

Sınav Başvuru Tarihleri

10 Aralık 2019 Pazartesi – 3 Ocak 2020 Cuma

Sınav Kapsamı

Sınav soruları; ilgili tüm sınıflar için 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanan MEB programına uygun olarak Aralık ayı bitimi sonuna dek işlenen konularla sınırlı tutulmaktadır. Sınavda öğrencilerin geçmiş kazanımlarına ilişkin sorular da sorulacaktır.

Soru Dağılımları ve Süresi

Bursluluk sınavlarındaki soru sayıları, soru dağılımları ve sınav süresi şu şekildedir:

8. Sınıf Bursluluk Sınavı | 60 soru 120 dakika

15 soru Türkçe
15 soru Sosyal Bilimler
15 soru Matematik     
15 soru Fen Bilimleri

9. Sınıf Bursluluk Sınavı | 60 soru 120 dakika

15 soru Türk Dili ve Edebiyatı
15 soru Sosyal Bilimler (8 Tarih + 7 Coğrafya)
15 soru Matematik     
15 soru Fen Bilimleri (5 Fizik + 5 Kimya + 5 Biyoloji)

10. Sınıf Bursluluk Sınavı | 60 soru 120 dakika

15 soru Türk Dili ve Edebiyatı
15 soru Sosyal Bilimler (5 Tarih + 5 Coğrafya + 5 Felsefe)
15 soru Matematik
15 soru Fen Bilimleri (5 Fizik + 5 Kimya + 5 Biyoloji)

11. Sınıf Bursluluk Sınavı | 80 soru 120 dakika

20 soru Türk Dili ve Edebiyatı
20 soru Sosyal Bilimler (7 Tarih + 7 Coğrafya + 6 Felsefe)
20 soru Matematik
20 soru Fen Bilimleri (7 Fizik + 7 Kimya + 6 Biyoloji)

Sınavın Değerlendirmesi

Sınav çoktan seçmeli şekilde uygulanır. Bunun için öğrencilerden 8. sınıf sınavında 4 seçenek, 9, 10 ve 11. sınıf sınavlarında 5 seçenek üzerinden doğru olan tek seçeneği bulmaları istenir.
8. sınıf öğrencileri için doğru yanıtların sayısından yanlış yanıtların üçte biri; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için ise doğru yanıtların sayısından yanlış yanıtların dörtte biri çıkarılarak elde edilen net değerlerinden hareketle 500 tam puan üzerinden hesaplama yapılır.

Sonuçların İlanı

Sınav sonuçları 10 Ocak 2020 Cuma günü açıklanmış olup velisi olduğunuz öğrencinin sonuçlarını okulumuzla iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Bursluluk Şartları

Sınav sonucunda bursluluk hakkını elde edebilmek için;
Bursluluk baraj puanlarının üzerinde bir puan almak,
Bursluluk baraj puanları 500 tam puan üzerinden,
%100 burs hakkı için en az 450 puan almak ve birinci olmak,
%75 burs hakkı için en az 440 puan almak ve ikinci olmak,
%50 burs hakkı için en az 420 puan almak ve üçüncü olmak
%25 burs hakkı için en az 410 puan almak ve dördüncü olmak
şartları ve en geç 1 Mart 2020 tarihine dek Özel Varlık Anadolu Lisesi’ne 2020-2021 eğitim öğretim yılı için kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Bursluluk Süresi

Burs hakkı kazanan öğrencilerin burs hakları lise eğitimlerinin bitimine dek başarılarını sürdürdüğü sürece devam eder. Burslu öğrencilerin başarı kriteri burs kazanılan yıldan itibaren alınan her karnede hiçbir zayıfın bulunmaması ve her yıl yılsonu başarı puanının (YSBP) 100 üzerinden 90 ve 90’ın üzerinde olması yönündedir.

Burs Verilecek Öğrenci Sayısı

Burstan yararlanacak öğrenci sayısı her grup düzeyinde en fazla 4 olup toplamda 12’dir. Bununla birlikte sınavlarda 500 tam puan alarak birinci olan öğrencilerin tümüne bu kişi sayısı kısıtlaması dikkate alınmaksızın tam burs verilir.

Tavsiye Edilen Yazılar