4 Yıl Boyunca Sabit Fiyat!

Bu içerik, öğrenciler üzerinde akademik başarının vazgeçilmez koşullarından biri olan nitelikli okul devamlılığının bir özel lise bünyesinde sağlanabilmesi için, kayıt olunan eğitim öğretim yılına ilişkin fiyatın, öğrencinin okuldan mezun olacağı eğitim öğretim yılına dek aynı şekilde sürdürülmesini ifade eden VAP Sabit Fiyat Sürekliliği (SFS) uygulamamız hakkındaki esasları göstermektedir.

VAP Özel Lise SFS Uygulaması Nedir?

SFS, Varlık Lisesi’ndeki kayıt işlemlerinde kayıt olunan yıla ilişkin fiyatın, sonraki eğitim öğretim yıllarında da aynı şekilde değiştirilmeden uygulanmasını ifade eden bir kısaltmadır.

9. Sınıf Kaydı SFS Uygulaması | 4 Yıl Boyunca Aynı Fiyat

Varlık Lisesi’ne ilk kez 9. sınıfta kayıt olan bir öğrencinin 10., 11. ve 12. sınıf için yapacağı kayıt yenileme işlemleri SFS gereği, mevcut eğitim öğretim yılının fiyatları üzerinden değil, kayıt olunan ilk yılın fiyatları üzerinden gerçekleştirilir. Bir başka ifadeyle Varlık Lisesi’ne ilk kez 9. sınıfta kayıt olan bir öğrenci için velinin 9. sınıf için ödediği kayıt ücreti, hiçbir artıştan etkilenmeden 4 yıl boyunca aynı şekilde devam eder.

10. Sınıf Kaydı SFS Uygulaması | 3 Yıl Boyunca Aynı Fiyat

Benzer şekilde, Varlık Lisesi’ne ilk kez 10. sınıfta kayıt olan bir öğrenciye ilişkin de, 11. ve 12. sınıf için yapılacak kayıt yenileme işlemleri SFS gereği, kayıt olunan ilk yılın fiyatları üzerinden gerçekleştirilmeye devam eder. Yani Varlık Lisesi’ne ilk kez 10. sınıfta kayıt olan bir öğrenci için, velinin 10. sınıf için ödediği kayıt ücreti, hiçbir artıştan etkilenmeden 3 yıl boyunca aynı şekilde devam eder.

11. Sınıf Kaydı SFS Uygulaması | 2 Yıl Boyunca Aynı Fiyat

SFS gereği, Varlık Lisesi’ne ilk kez 11. sınıfta kayıt olan bir öğrenciye ilişkin de, 12. sınıf için yapılacak kayıt yenileme işlemlerinde bir fiyat artışına gidilmez. Varlık Lisesi’ne ilk kez 11. sınıfta kayıt olan bir öğrenci için, velinin 11. sınıf için ödediği kayıt ücreti, 12. sınıfta da aynı kalır.

Burslu Öğrenciler İçin SFS Uygulaması

Varlık Lisesi’nden başarı bursları kazanan öğrenciler için de SFS uygulaması geçerlidir. Bu şekilde,
Varlık Lisesi’nde kazanılan bir burs oranı takip eden tüm eğitim öğretim yılları için de geçerliliğini korur. Sözgelimi bir öğrencinin 9. sınıf kaydı için kazandığı yüzde 30 burs hakkı, 10., 11. ve 12. sınıf eğitimi boyunca da yine 9. sınıftaki kayıt ücreti üzerinden değişmeden devam eder.

Varlık Lisesi’nde belli bir oranda burslu olarak eğitim almakta olan bir öğrenci, okulumuz bünyesinde her yıl gerçekleştirilen bursluluk sınavlarında mevcut burs oranından daha fazla bir burs kazanma hakkı elde ettiğinde ise, daha yüksek olan burs oranı uygulamaya konur. Ve bu oran daha sonraki eğitim öğretim yılları için de geçerliliğini korur. Sözgelimi, 9. sınıf kaydı için yüzde 30 burs hakkı kazanan bir öğrenci, 9. sınıftaki eğitim öğretim yılında girdiği 10. Sınıf Bursluluk Sınavında %50’lik bir burs hakkı kazanırsa, bu öğrenci için 10., 11. ve 12. sınıf kayıt yenileme işlemlerinde, kayıt olduğu ilk yıldaki esas ücret üzerinden yüzde 50 burs uygulanmaya başlanır.

İndirimli Öğrenciler İçin SFS Uygulaması

Varlık Lisesi bünyesindeki indirimlerden faydalanan öğrenciler için de SFS uygulaması geçerli olup, kardeş, ikiz, üçüz vb indirim uygulamalarında ikinci kardeşin kayıt olduğu eğitim öğretim yılından itibaren SFS uygulaması ilgili indirim oranınca geçerli olmaya başlar.


Not: SFS, Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğünün VAP için yürüttüğü çalışmalar kapsamında eğitimde akademik başarının bir özel okul bünyesinde tam olarak gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin okul sürekliliğini desteklemek amacıyla 2019 – 2020 eğitim öğretim yılından itibaren Özel Varlık Anadolu Lisesi bünyesindeki mevcut öğrenciler üzerinden başlatılmıştır.


Bu uygulama kapsamındaki tüm hakların tasarrufu Varlık Lisesi yönetimindedir. Varlık Lisesi önceden haber vermeksizin uygulamayı kaldırma ya da değiştirme haklarını saklı tutar.


Uyarı: Bu uygulama, amaçlanan sonuçlarla karşılaşılmamaya başlanması üzerine okul yönetimi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında son kez uygulanarak kaldırılmış ve yerine VAP-KYS uygulaması hayata geçirilmiştir.

Tavsiye Edilen Yazılar