Şimdi, kayıt zamanı!

Eğitim dünyasında niteliğin esas olması için ilkelerimiz, duyarlılıklarımız, değerlerimiz, çabalarımız ve erdemlerimizle, adımlarımızı özenle attığımız varoluş yolculuğumuzda yer almak için 2023-2024 öğrenim yılı kayıtlarımız 2 Ocak’ta başlıyor!

Varlık Lisesi | 2023-2024 kayıt tanıtım videosu

Varlık Lisesi yönetimi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2023-2024 öğrenim yılı kayıt süreci aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.

Kayıt görüşmelerinin başlangıcı

Okulumuzda 2023-2024 öğrenim yılı kayıt görüşmelerine yönelik 21 Aralık 2022 tarihi sonrasında randevular kabul edilmeye başlanacaktır.

Kayıt işlemlerinde VAP-SFS uygulamamız kapsamında kayıt yenileme hakları olan öğrenci velileriyle yapılacak işlemler doğrudan halkla ilişkiler birimimizce, ilk kayıt görüşmeleri ise eğitim koordinatörlüğümüzce yürütülecektir.

VAP-SFS esasları gereği 10 Şubat’a dek kayıt koruması altında tutulacak iç kayıt işlemlerine ilişkin tüm görüşmelerin 15 Ocak 2023’te tamamlanması planlanmış olup, bu planlamaya göre ilgili öğrenci velilerine yönelik randevular 19 Aralık 2022 tarihinden itibaren halkla ilişkiler birimimiz tarafından verilecektir.

Varlık Lisesi | Eğitimin 6N’si tanıtım videosu

Kayıt kabul işlemleri

Okulumuzda iç kayıt işlemleri VAP-SFS uygulamamız kapsamında yürütülmektedir. İlk kayıt işlemlerinde ise kayıt talebinde bulunan öğrencilerin

 • LGS’de ilk %18’lik dilim içinde yer alması
 • Varlık Lisesi bursluluk sınavında en az 300 puan almasa
 • VAP-ÖTS 1. Aşama skorunun en az 300 olması

koşullarından en az birini sağlaması gerekir.

Kontenjan kısıtlamalarımız nedeniyle kayıt koşullarını sağlamak kaydıyla

 • Varlık Lisesi öğretmeni
 • Varlık Lisesi çalışanı
 • Varlık Lisesi eski öğretmeni ya da çalışanı
 • Varlık Lisesi mezunu ya da öğrencisi
 • Varlık Lisesi velisi

tarafından refere edilen öğrencilere öncelik tanınır.

Öğrenim ücretlerimiz

2023-2024 öğrenim yılına ilişkin birinci erken kayıt dönemi ücretlerimiz 21 Aralık tarihinde açıklanacaktır. Diğer kayıt dönemlerimize ilişkin açıklama takip eden süreçte en geç 2 Ocak 2023 tarihinde açıklanacaktır.

Öğrenim ücretlerimiz ve indirim haklarınıza ilişkin bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Yeni öğrenim yılına ilişkin ücretlerimiz yalnızca okulumuza ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ile velileri için açıklanmakta olup 4 yıl sabit ücret güvencesi sunduğumuz kayıt yenileme işlemlerinde VAP-SFS uygulamamız kapsamında hareket edilmektedir.

VAP-SFS uygulamamızı buradan inceleyebilirsiniz.

Öğrencilerinin eğitimini nitelikle kuşatan; velisini 4 yıl sabit fiyatla koruyan –dahası kitap ve kıyafet masrafı yaptırmayan; her Öğretmenler Gününde öğretmenlerine, her İşçi Bayramında çalışanlarına +1 maaş ikramiye hakkı tanıyan; her 8 Mart’ı kendi marşıyla kutlayan; her bir adımını ilkeleri, değerleri, duyarlılıkları ve erdemleriyle birlikte atan Varlık’ımızda öğrenci olmak için, şimdi, kayıt zamanı!

Felsefe kökenli bir eğitimin uygulanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için var ettiğimiz Varlık’ımızın varoluş öyküsüne katılacak yeni öğrencilerimizi ve velilerimizi heyecanla bekliyor, Varlık’ımıza gösterilen ilgi ve güven için teşekkür ediyoruz.

Varlık Lisesi Yönetimi

Bursluluk sınavımız 14 Ocak’ta

Özel Varlık Anadolu Lisesi 2023 – 2024 eğitim öğretim yılı bursluluk ve kayıt kabul sınavı 14 Ocak 2023 Cumartesi günü yapılacaktır. Aşağıdaki form üzerinden bursluluk sınavımıza başvuru yapabilirsiniz.

Varlık Lisesi Bursluluk ve Kayıt Kabul Sınavı Başvuru Formu

Başvuru süresinin bitmesi nedeniyle bu form devre dışı bırakılmıştır.

Başvuru Koşulları

14 Ocak 2023 Cumartesi günü okulumuzda gerçekleştirilecek bursluluk ve kayıt kabul sınavımıza Ankara iline bağlı Çankaya ilçesi ve çevre ilçelerdeki resmi ve özel okullarda öğrenim görmekte olan 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.

Sınav başvuruları için son tarih 12 Ocak 2023‘dür. Sınava kurumsal ve bireysel olmak üzere iki şekilde başvuru alınacaktır. Kurumsal başvurular, kurum temsilcileri tarafından Halkla İlişkiler Birimimize şahsen; bireysel başvurular ise ilgili öğrenci ve/veya velisi tarafından telefon bildirimi ile bu sayfadaki form üzerinden yapılabilir.

Bursluluk ve kayıt kabul sınavımıza katılım tümüyle ücretsizdir. Kurumumuz tarafından öğrenci ve/veya veliden sınavın herhangi bir aşamasına ilişkin hiçbir ücret talep edilmez.

Sınavda Uygulanacak Kurallar

 1. Sınav başvurusu kabul edilen öğrenciler, sınav saatinden en az 10 dakika önce Özel Varlık Anadolu Lisesinde olmak zorundadır. Sınav başlangıcından 5 dakika önce sınav salonunda bulunmayan öğrenciler sınava kabul edilmez.
 2. Öğrenciler sınavlara 12 kişilik dersliklerde katılacaklardır.
 3. Öğrencilerin sınavda ilk 30 dakika ile son 15 dakika içinde sınav salonundan çıkamaz. Sınav esnasında bu süreler dışında sınavı terk eden öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
 4. Sınav sonunda soru kitapçıkları öğrencilere teslim edilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sınav sonuçları en geç 24 Ocak 2023‘te açıklanacaktır. Sonuçlar, sınava katılan öğrencilere ve velilerine e-posta veya kısa mesaj yoluyla iletilecektir.

Sınav sonucunda elde ettiği başarıyla burs almaya hak kazanan öğrenciler ile velileri başta olmak üzere sınav sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin görüşme yapmak isteyen tüm öğrenciler ve velilelere koordinatörlerimiz tarafından randevu verilecektir.

Burs Hakkı Kazanma Şartları

Sınav sonucunda 500 tam puan üzerinden

 • en az 450 puan alarak birinci olanlar %100,
 • en az 440 puan alarak ilk ikide yer alanlar %75,
 • en az az 420 puan alarak ilk üçte yer alanlar %50,
 • en az 410 puan alarak ilk dörtte yer alanlar %25,

burs hakkı elde ederler.

Bursluluk hakları için barem puanları geçmek ve ilgili sıralama şartlarını taşımak zorunludur. Bursluluk haklarından faydalanabilmek için ilgi öğrencinin 2023-2024 eğitim öğretim yılı için okulumuza en geç 15 Mart 2023 tarihine kadar kayıt olması esastır.

Okulumuzda burs ödüllerinin doğurduğu hak sadece öğrenim ücretini kapsar. Bu hak, ilgili öğrencinin başarısının sürdüğü müddetçe lise eğitiminin bitimine dek devam eder. Burs hakkı elde eden öğrenciler için sadece yıllık öğrenim ücreti okul tarafından karşılanır. Burs hakkı yıllık öğrenim ücreti dışında, yemek, servis, harçlık vb ücretleri içermez.

Burslu öğrencilerin başarı kriteri burs kazanılan yıldan itibaren alınan her karnede hiçbir zayıfın bulunmaması ve her yıl yılsonu başarı puanının (YSBP) 100 üzerinden 90 ve 90’ın üzerinde olması yönündedir.

Kurumumuzda burstan yararlanacak öğrenci sayısı her grup düzeyinde en fazla 4 olacak şekilde belirlenmiştir. Bununla birlikte eğitim koordinatörlerimiz gerekli görmeleri durumunda bu sayıyı artırabilir.

Burs hakkı kazanan öğrencinin mevcut okulunda disiplin kaydının bulunması, Özel Varlık Anadolu Lisesinde öğrenim görmeye başladığı süreçten sonra disiplin suçu işlemesi ya da burs sürekliliği için gerekli akademik başarı şartını yerine getirememesi durumunda bursluluk hakkı iptal edilir. Bununla birlikte, burs kazanmış öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri bursluluk dönemini kapsayan öğrenim süreci boyunca (bu öğrenim sürecinin öncesi ve sonrası dâhil olmak üzere) burs miktarına ilişkin konularda hiçbir maddi yükümlülük taşımazlar.

Puan Eşitliği Durumunda Uygulanacak Olan Esaslar

Sınav sonucunda eşit puan alarak bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin bir önceki yılki yılsonu başarı puanları (YSBP) tespit edilir. Ardından velilerin gelir durumlarını belgelendirerek beyan etmeleri istenir. Bu belgelerden hareketle; 1 asgari ücret ve altında geliri olan velinin öğrencisine 100, 1 asgari ücret ile 2 asgari ücret geliri olan velinin öğrencisine 75, 2 asgari ücret ile 3 asgari ücret geliri olan velinin öğrencisine 50 puan verilir. 3 asgari ücret üstüne puan verilmez. Söz konusu bu puanlar her bir öğrenci için toplanarak bu toplam sonucunda en yüksek puanı olan öğrenci veya öğrenciler arasında sıralama yapılır. Bu işlem sonucunda da eşitlik halen bozulmazsa öğrencilerden yaşça küçük olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik halen bozulmuyorsa, ilgili öğrenci ve velilerle bir toplantı düzenlenerek ortak bir karar alınması sağlanır.

Sınavın Kapsamı ve Biçimi

Sınav soruları; ilgili tüm sınıflar için 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanan MEB programına uygun olarak 7 Ocak 2022 tarihine kadar işlenen konularla sınırlıdır. Sınavda öğrencilerin geçmiş öğrenilerine (kazanımlarına) ilişkin sorular da sorulabilir.

Sınav, 8. sınıflarda 4 seçenek, diğer sınıflarda 5 seçenek olacak şekilde çoktan seçmeli sorular üzerinden uygulanır.

Sınavlar tüm gruplarda toplamda 80 ile 100 soru baremleri üzerinden yapılacaktır. Bu soru sayılarının zümrelere ve branşlara göre dağılımı şu şekildedir:

 • 8. sınıflar için; 20 Türkçe, 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri, 20 Sosyal Bilimler ve 20 İngilizce olmak üzere toplam 100 soru ve 120 dakika sınav süresi
 • 9. sınıflar için; 20 Türk Dili ve Edebiyatı, 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji), 20 Sosyal Bilgiler (12 Tarih, 8 Coğrafya) olmak üzere toplam 80 soru ve 100 dakika sınav süresi
 • 10. sınıflar için; 20 Türk Dili ve Edebiyatı, 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji), 20 Sosyal Bilgiler (7 Tarih, 7 Coğrafya, 6 Felsefe) olmak üzere toplam 80 soru ve 100 dakika sınav süresi
 • 11. sınıflar için; 20 Türk Dili ve Edebiyatı, 20 Matematik, 20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji), 20 Sosyal Bilgiler (7 Tarih, 7 Coğrafya, 6 Felsefe) olmak üzere toplam 80 soru ve 120 dakika sınav süresi

üzerinden uygulanacaktır. 11. sınıf öğrencilerinin puan hesaplamasında SAY ve EA puanları ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Sınavlarımıza katılan öğrencilerin kayıt işlemleri VAP-SFS uygulamamız üzerinden yapılır.


Bursluluk ve kayıt kabul sınavlarımıza katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

Conatus Academy Aralık etkinlikleri

2021 yılının başlangıcından itibaren okulumuzun katkılarıyla sesli ve görüntülü canlı e-seminer uygulamaları üzerinden faaliyetler yürüten Conatus Academy platformunun Aralık 2022 programı açıklandı.

Öğretmenlerimizin ve velilerimizin yüzde 50 indirimli olarak faydalanabileceği platformun bu ayki programı şu şekilde:

Nitel Araştırma: Temel Bir Duruş ve Anlayış Biçimi | Prof. Dr. Merih Taşkaya | 18-19 Aralık 2022 ilgili günlerde 20.00 – 21.30


Not 1. Etkinliklerle ilgili ayrıntılı açıklamalar için başlıklar üzerinden verilen linklere tıklayabilirsiniz.

Not 2. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz katılmak istedikleri etkinliğe yönelik başvurularını doğrudan okulumuz üzerinden yapabilmektedir.