2020 Üniversite Tercihleri

Varlık Lisesi eğitim koordinatörlüğü tarafından yürütülecek olan üniversite tercih danışmanlığı hizmeti 28 Temmuz – 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Tercih işlemlerine ilişkin uzman desteği almak isteyen öğrenciler ilgili tarih aralığında 0312 222 01 80 ve 0507 400 32 37 numaralı telefonlarımızdan randevu alarak eğitim koordinatörlerimizle görüşebilirler.

Varlık Lisesi bünyesindeki öğrencilerin randevuları ise halkla ilişkiler birimimiz tarafından verilecektir. Okulumuz bünyesindeki öğrencilerin ayrıca bir randevu almaları gerekmemektedir.

Eğitim koordinatörlerimizin yapacağı tercih görüşmelerine yönelik, aday öğrencilerin ve ilgili velilerin aşağıdaki hususları incelemelerini önemle rica ederiz. 

 • Tercih görüşmelerinde ilgili öğrencinin bulunması esastır. Okulumuzda ilgili öğrencinin geleceğine verilebilecek olası zarar nedeniyle yalnızca velilerin geldiği randevuları kabul edemiyoruz.
 • Pandemi nedeniyle yüz yüze tercih görüşmelerine öğrenci dahil maksimum üç kişi kabul edilmektedir.
 • Dileyen öğrenciler ve velileri çevrimiçi ortamda da görüşme talebinde bulunabilirler.
  • Çevrimiçi görüşmeler koordinatörlerimizin gün için trafiklerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için akşam 18.00 – 20.00 saatleri arasında verilmektedir.
 • Öğrencilerin randevularına YKS sonuç belgeleriyle gelmeleri zorunludur. Dilenirse bu belgenin çıktısı görüşme esnasında okulumuzda da alınabilir.
 • Tüm tercih esasları eğitim koordinatörlerimiz tarafından ilgili öğrencinin ilgisi ve sağlıklı bir yaşam projesi üretmesi üzerine gerçekleştirilir. Bu sebepten tüm görüşmeler 30’ar dakikalık periyotlar halinde yapılır. Bu görüşmelerde öncelikle öğrencinin ilgisi, yaşam projesi ve üniversite yaşamından beklentileri üzerine ön bilgiler alındıktan sonra mevcut sınav performansı doğrultusunda söz konusu ilgi, proje ve beklentilere yanıt verebilecek bölüm önerileri yazılı (çıktı) olarak öğrenciye sunulur. 
 • Tercih sıralamasındaki teknik esaslar VAP (Varlık Akademi Programı) üzerinden ilgili öğrencinin onayı doğrultusunda yapılır.
 • Eğitim koordinatörlerimizin tercih danışmanlığına ilişkin tüm hizmetleri ücretsizdir.

2020 üniversite sınavlarına giren tüm öğrencilerin sarf ettikleri emeklerinin karşılıklarını alacakları sağlıklı bir tercih dönemi geçirmelerini diler, bu süreçte sizlere yardımcı olmak için başvurabileceğiniz bir adres olarak hizmet vermekten memnuniyet duyarız…

2020 LGS Tercih Danışmanlığı

Öğrenim hayatının en önemli geçiş aşaması olan lise eğitimine ilişkin sağlıklı bir tercih yapabilmek için Varlık Lisesi eğitim koordinatörleri tarafından yürütülecek olan lise tercih danışmanlığı hizmeti 17 – 29 Temmuz tarihleri arasında okulumuz bünyesinde gerçekleştirilecektir. Tercih danışmanlığı hizmetimizden faydalanmak isteyen öğrenciler ile velileri 0(312) 222 01 80 hattımızdan randevu alarak eğitim koordinatörlerimizle görüşebilecektir.

Topluma hizmet çalışmalarımız kapsamında yürütülmekte olan tercih danışmanlığı hizmetimiz tümüyle ücretsiz olarak gerçekleştirilmekte olup hizmetimize ilişkin genel bilgiler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.

Danışmanlık hizmetimizin izleği

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında yapılan görüşmelerde koordinatörlerimizce şu izlek takip edilmektedir:

 1. Öğrenim hayatında lise eğitiminin yeri ve önemi
  • Danışmanlık hizmetimiz ilk olarak koordinatörlerimizin kişinin öğrenim hayatı içinde lise eğitiminin yeri ve önemi ile verimli ve keyifli bir lise hayatı geçirmek için dikkat edilmesi gereken genel başlıklar hakkında yapılacak bilgilendirmelerle başlamaktadır.
 2. Öğrencinin sınav sonucunun değerlendirilmesi
  • Danışmanlık hizmetimizin ikinci bölümünde, öğrencinin elde ettiği sınav sonucu ve okul başarı durumuna ilişkin verilerin analizi ile, geçmiş öğreni eksikliklerinin lise öğrenimi sürecinde nasıl giderebileceğine ilişkin bilgilendirmeler yapılmaktadır.
 3. Tercih işlemlerinde dikkat edilmesi gereken teknik işlemler
  • Danışmanlık hizmetimizin üçüncü bölümünde koordinatörlerimiz, yapılacak tercih işlemine ilişkin MEB tarafından belirlenen esaslar hakkında öğrenci ve/veya velinin talep ettiği bilgileri sunmakta, öğrencinin onayı doğrultusunda hazırlanan tercih listesini çıktı olarak iletmekte ve tercih listesinde bulunan okullara ilişkin talep edilen bilgi ve değerlendirmelerini yapmaktadır.
 • Tercih görüşmelerinde ilgili öğrencinin bulunması esastır. İlgili öğrencinin geleceğine verilebilecek olası zarar nedeniyle yalnızca velilerin geldiği randevuları iptal etmekte olup koordinatörlerimizden randevu alan velilerin bu yönde bir talepte bulunmamalarını önemle rica ediyoruz.

Danışmanlık hizmetimizden faydalanma şartları

 • Danışmanlık hizmetimizden yüz yüze ya da çevrimiçi olarak faydalanılabilmektedir.
  • Uyarı: Yüz yüze görüşmelerle pandemi önlemleri kapsamında öğrencinin yanında en fazla iki kişi görüşmelere kabul edilmektedir.
 • Çevrimiçi görüşmelerimiz zoom platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Tüm randevularımıza öğrencilerle birlikte gelinmesi zorunludur.
 • Randevulara LGS sonuç belgeleriyle gelinmesi zorunludur. Dilenirse bu belgenin çıktısı görüşme öncesinde okulumuzda da alınabilmektedir.
 • Tüm görüşmeler 40’ar dakikalık periyotlar halinde yapılmaktadır.

LGS Tercih Danışmanlığı Hizmetimize İlişkin Uyarı

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü olarak nitelikli bir özel lise olmanın sorumluluğunu üstlenmek noktasında, yalnızca kendi öğrencilerimizin değil ulaşabildiğimiz her öğrencinin eğitim hayatına katkı sunmak için yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizden biri olan Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı hizmetimizde okulumuza yönelik kayıt taleplerine yönelik ayrıca bir bilgilendirme özellikle yapılmamaktadır. Bu sebepten okulumuza yönelik kayıt talebi olan velilerin ayrıca kayıt randevusu almalarını önemle rica ederiz.

LGS’ye giren tüm öğrencilerin sarf ettikleri emeklerinin karşılıklarını alacakları sağlıklı bir tercih dönemi geçirmelerini diler, bu süreçte ilgili öğrencilere ve velilere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Saygılarımızla, Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü

Pandemi Günlerinde Varlık

Bu metin, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum sonrasında zorunlu olarak çevrimiçi yürüttüğümüz eğitim öğretim çalışmalarımıza ilişkin genel verileri içermektedir. Söz konusu veriler sürece ilişkin eğitim koordinatörlüğümüzce hazırlanmış rapordan derlenmiştir.

Özel Varlık Anadolu Lisesi bünyesinde pandemi gündemi sonrasında gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir:

 • Çevrimiçi Canlı Dersler: Öğrenim verimliliğinin çevrimiçi ortamda da sağlanabilmesi için okulumuzdaki tüm sınıflar 3 – 4 – 5 kişilik gruplara bölünerek dersler yürütülmüştür.
  • 1.122 Saat Canlı Ders. Resmi makamlarca 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı için yüz yüze öğrenime ara verilen süreçte okulumuz bünyesindeki tüm gruplarla toplam 1.122 saat canlı ders yapılmıştır.
  • 2.372 Saat Ek Çalışma. Süreç boyunca büyük çoğunluğu 12. sınıf YKS öğrencilerine yönelik olmak üzere lisemizde toplam 2.372 saat ek çalışma gerçekleştirilmiştir.
  • 368 Saat Birebir Çalışma. Soru çözümleri başta olmak üzere, konu tekrarı ve pekiştirme amacıyla öğrencilerle toplam 368 saat birebir etüt çalışması yapılmıştır.
  • 0 Saat Video Kayıt Ders. Kurumumuz bünyesinde hiçbir şekilde video kayıt dersleri yapılmamıştır.
 • Ders Devamlılığının Takibi. Öğrenci ders devamlılığı çevrimiçi süreçte de gözetilmiş ve bu şekilde derslerine geç kalan öğrenciler ile velileri doğrudan telefonla bilgilendirilmiştir.
 • Haftalık Ödevlendirme. Haftalık ödevlendirmelere bu süreçte de devam edilmiş ve ödev kontrolleri de çevrimiçi canlı bağlantılarla gerçekleştirilmiştir.
 • Deneme Sınavları. YKS hazırlığı içinde olan öğrencilere yönelik deneme sınavı uygulamalarına devam edilmiştir.
  • 17 Çevrimiçi Deneme. Süreç boyunca toplam 17 çevirimiçi deneme gerçekleştirilmiştir.
  • 17 Deneme. Çevrimiçi denemlerin yanı sıra öğrencilere kargoyla ulaştırılan kitapçıklar üzerinden de 17 deneme sınavı yapılmıştır.
 • Özel Etkinlikler. Özel etkinliklere çevrimiçi olarak devam edilmiş, bu şekilde sanal müze gezisi ve söyleşi etkinliği yapılmıştır.
 • Kulüp Çalışmaları. Öğrenci kulüp çalışmalarına devam edilerek canlı toplantılar yapılmış ve yabancı dil üzerine sürdürülen okuma ve dinleme çalışmaları bu süreçte de aktif olarak devam etmiştir.
 • 55 Toplantı. Süreç boyunca, düzenli olarak yapılan yönetim, koordinatörlük ve öğretmenler kurulu toplantılarının yanı sıra veli ve öğrenci toplantıları da gerçekleştirilmiştir.
  • 16 Yönetim Toplantısı. Süreç boyunca eğitim koordinatörlüğü ve müdüriyet her pazar düzenli bir şekilde sürecin sağlıklı bir şeklide yürütülmesine ilişkin çevrimiçi istişare toplantıları yapmıştır.
  • 16 Koordinatörlük Toplantısı. Süreç boyunca eğitim koordinatörleri her cumartesi düzenli bir şekilde bir önceki haftanın değerlendirilmesi ve bir sonraki haftanın planlanması için çevrimiçi ortamda yan yana gelmiştir.
  • 16 Öğretmenler Kurulu Toplatısı. Süreç boyunca her cuma günü öğretmenler kurulu düzenli olarak çevrimiçi olarak toplanmıştır.
  • 8 Veli Toplantısı. Süreç içerisinde eğitim koordinatörlüğü tarafından bütün gruplara ilişkin toplam 8 veli toplantısı gerçekleştirilmiştir.
  • YKS Öncesi Son Gün Toplantısı. 26 Haziran günü tüm öğretmen kadrosunun katılımıyla 12. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik özel bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 279 Birebir Görüşme. Süreç boyunca, veli ve öğrencilerle yürütülen birebir görüşmeler, çevrimiçi platformlar ya da telefon bağlantıları üzerinden sürdürülmüştür.
  • 214 Veli Görüşmesi. Süreç boyunca normal öğrenim günlerindeki veli görüşmelerinin 3 – 4 katına yaklaşan koordinatörlük görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin 192’si doğrudan veliler tarafından talep edilmiştir.
  • 65 Öğrenci Görüşmesi. Süreç boyunca öğrencilerle birebir olarak toplam 65 koordinatörlük görüşmesi yapılmıştır.
 • Mezuniyet Etkinliği. 2020 mezunlarının kep ve cübbeleri kendilerine kargoyla ulaştırılarak çevrimiçi bir mezuniyet etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Bu zorlu süreç içerisinde de bir eğitim kurumu ve bir özel lise olmanın sorumluluğunu tam olarak üstlenmeye devam etmemiz noktasında; süreç boyunca derslerini titizlikle yürüten tüm öğretmenlerimize, öğrenim çalışmalarını aksatmadan sürdüren tüm öğrencilerimize, süreç boyunca adetâ birer nöbetçi öğretmen gibi bizlere eşlik eden tüm velilerimize ve çalışmalarımızı verimli bir şekilde sürdürmemizi sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü