Yeni Öğrenim Yılına İlişkin Bilgilendirme

Pandemi gündemi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından düşünülen olası senaryolar doğrultusunda okul yönetimimizce yapılan toplantı sonucunda 2020 – 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin şu kararlar alınmıştır.

Ön Not: Bu bilgilendirme metni ilk olarak 1 Ağustos 2020 tarihinde hazırlanmış olup Millî Eğitim Bakanlığının Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 12 Ağustos 2020’de aldığı yeni kararlar doğrultusunda güncellenmiştir.

Telafi ve Ön Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgiler

 • Okulumuzda 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü çevrimiçi olarak başlanacak olan telafi ve ön hazırlık çalışmaları 18 Eylül 2020 Cuma günü tamamlanacaktır.
 • Çevrimiçi süreç boyunca tüm dersler Zoom platformu üzerinden canlı video ders şeklinde gerçekleştirilecektir.
  • Canlı video derslerinde öğretmenlerimiz grafik tabletler yardımıyla derslerini işleyecektir.
 • Süreç boyunca ödevlendirmeler ile tarama, deneme vb gibi ölçme değerlendirme uygulamaları okulumuza ait Moodle sistemi üzerinden yürütülecektir.
 • Tüm dersler hafta içi sabah saatlerinde işlenecek ve öğleden sonraki zamanlarda ek ders, etüt vb gibi çalışmalar yürütülecektir.
 • Öğrenciler ve öğretmenler arası iletişim ağı her sınıf için oluşturulan whatsapp grupları üzerinden sağlanacaktır. İletişim organizasyonu doğrudan koordinatörlerimiz denetiminde gerçekleştirilecektir.
 • Öğrencilerimizin dersler için kullanacağı materyalleri, velilerimiz 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü okulumuzdan teslim alabilecektir.

Sürece İlişkin Veli Bilgilendirme Toplantısı

 • Çevrimiçi telafi ve ön hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgiler 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapılacak toplantılarda velilerimize iletilecektir. Toplantı organizasyonuna ilişkin bilgiler cuma günü velilerimize kısa mesaj olarak iletilecektir.

Telafi ve Ön Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Program Bilgileri

 • Çevrimiçi dersler hafta içi 09.00 – 13.00 saatleri arasında yapılacaktır.
 • Çevrimiçi ek ders ve çalışmalar hafta içi 14.00 – 17.10 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Telafi ve ön hazırlık çalışmaları;
  • 12. sınıf sayısal gruplarda YKS gündemi gözetilerek Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe
  • 12. sınıf eşit ağırlık ve sözel gruplarda yine YKS gündemi gözetilerek Türkçe, Edebiyat, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Felsefe
  • 11. sınıf sayısal gruplarda, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, İngilizce, Fransızca ve Görsel Sanatlar
  • 11. sınıf eşit ağırlık ve sözel gruplarında, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, İngilizce, Fransızca ve Görsel Sanatlar
  • 9 ve 10. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, İngilizce, Fransızca ve Görsel Sanatlar dersleri üzerinden yürütülecektir.
 • Ek ders ve çalışmalar dışında 12. sınıflara yönelik haftada 25 saatlik, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik ise haftada 20 saatlik bir ders programı takip edilecektir.
  • Ders programlarına ilişkin bilgiler cumartesi günü öğrencilerimize iletilecektir.

Yüz Yüze Eğitim Sürecine İlişkin Bilgilendirme

Bakanlıkça alınan karar doğrultusunda 2020 – 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yüz yüze eğitim faaliyetlerine 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlanacaktır. Bu tarihten itibaren pandemi gündemi içinde sürdüreceğimiz yüz yüze eğitim faaliyetlerimiz okulumuz bünyesinde aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirecektir.

Sınıf Kontenjanları

 • Okulumuz bünyesinde 12 kişilik sınıflarda yürütülen öğrenim faaliyetleri pandemi süreci boyunca 6 kişilik sınıflarda yürütülecektir.
  • Bu şekilde tüm sınıflarımızda her sırada tek bir öğrenci oturacak şekilde fiziksel mesafeler oluşturulmuştur.
  • Alınan bu karar doğrultusunda kayıt trafiği içinde olan öğrenciler ve veliler için güncel kontenjan bilgimiz 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren internet sitemizin ana sayfasında yayımlanmaya başlanmıştır.

Derslerin İşlenişi

 • Yüz yüze eğitim faaliyetlerinde bakanlıkça alınan kararlar ve yönergelere uygun şekilde VAP ilkeleri ve standartları üzerinden dersler yürütülmeye devam edilecektir.
  • Salgının seyrine göre, yetkili makamlarca yüz yüze eğitime ara verilmesi ve/veya tümüyle ya da kısmen uzaktan eğitim sürecine geçilmesi durumunda VAP ilkeleri ve standartları üzerinden derslerin yürütülmesine çevrimiçi olarak devam edilecektir.
   • VAP ilkeleri ve standartlarımız doğrultusunda okulumuzda hiçbir şekilde video kayıt ders uygulamasına gidilmeyecek, çevrimiçi süreçte de tüm dersler 2020 yılı Mart – Haziran ayı boyunca gerçekleştirildiği gibi yine canlı olarak sürdürülecektir.
   • VAP ilkeleri ve standartlarımız doğrultusunda okulumuzda hiçbir şekilde birleştirilmiş sınıf uygulamasına gidilmeyecek, gerekli durumlarda sınıf kontenjanlarımızın minimum sayıya çekilme uygulaması yine devreye alınacaktır.
   • VAP ilkeleri ve standartlarımız doğrultusunda ek ders ve birebir çalışmalarımız çevrimiçi süreçte de aynen devam edecektir.
    Bu konuda Mart – Haziran ayları içinde yürüttüğümüz çevrimiçi çalışmalarımıza ilişkin raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan Şartına İlişkin Bilgilendirme

 • Okulumuzda öğrenci başına düşen kapalı alan maksimum kontenjanımız olan 192 öğrenci için 20 metrekarenin üzerindedir. Pandemi gündemi nedeniyle kontenjanlarımızın yarıya düşürülmesi sonrasında bu oran 40 metrekarenin üzerinde bir değere karşılık gelmektedir. Bu şekilde okul mimarimiz bakanlıkça talep edilen alan şartının bir hayli üzerinde değerlere sahiptir.

Yemekhane Alanının Kullanımı

 • Fiziksel mesafelere uygun şekilde yerleşim planının organize edildiği yemekhanemizde her seferinde maksimum 36 kişinin kullanımına izin verilecektir.
  • Bu şekilde kullanım sonrası hijyen çalışması yapılarak diğer grup alınacaktır.
  • Bu organizasyonunun verimli bir şekilde yürütülmesi için yeni öğrenim yılında gruplara yönelik farklı öğle saatleri uygulamasına geçilecektir.

Teneffüs Organizasyonu

 • Öğrencilerin derslikler dışında maske kullanımı zorunlu tutulacaktır.
  • Teneffüs zamanlarında, teneffüs alanları, bahçe ve kantin bölgelerinde öğrencilerin maske kullanımı ve fiziksel mesafeyi korumaları nöbetçi öğretmenler tarafından sağlanacaktır.

Spor Salonunun Kullanımı

 • Beden Eğitimi ve Spor dersleri, okulumuzun 300 metrekarelik spor salonunda 6 kişilik gruplarla bakanlığın yönergeleri doğrultusunda yürütülecektir.
  • Pandemi süreci boyunca dersler dışında spor salonu kullanılmayacaktır.

Etkinliklere İlişkin Karar

 • Okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerinin bütünleştirici unsuru olarak yürütülen etkinliklerin tümü pandemi süreci sonlanıncaya dek çevrimiçi bağlantılar üzerinden sürdürülecektir.
  • Okulumuz bünyesindeki Leylâ Erbil Konferans Salonundaki oturma düzeni bu karar doğrultusunda fiziksel mesafeye uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

MEB Kararlarının Hayata Geçirilmesi

Salgın süreci boyunca okul yönetimimizce alınan kararların tümü sürecin seyrine göre başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere yetkili makamlarca alınacak yeni kararlar doğrultusunda ivedilikle güncellenerek hareket edilecektir.

Bakanlıkça alınan her yeni karar doğrultusunda öğrencilerimiz ve velilerimiz ivedilikle bilgilendirilecektir.

Tavsiye Edilen Yazılar